Saborski Odbor za ljudska prava raspravljao o Istanbulskoj konvenciji

U Organizaciji odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora 6. ožujka 2018. održana je tematska sjednica pod naslovom “Rasprava o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Istanbulskoj konvenciji”.

Sjednici je prisustvovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika koja je članove odbora, saborske zastupnike, predstavnike institucija, pravobraniteljskih ureda i civilnih udruga upoznala sa stajalištima pravobraniteljice za djecu u vezi sa zaštitom prava djece u kontekstu toga europskog dokumenta o sprečavanju nasilja nad ženama i obiteljskoga nasilja. Najveći broj prijava koje dobiva Ured pravobraniteljice za djecu odnosi se upravo na roditeljsku skrb, konfliktne odnose između roditelja i na nasilje u obitelji. Zbog obiteljskoga nasilja neka djeca žive u skloništima za žrtve nasilja i iz tih skloništa odlaze u svoje vrtiće i škole, a mnogi počinitelji nisu uključeni u tretman za počinitelje nasilja u obitelji, bez čega se ne može očekivati promjena njihovoga ponašanja.

Uredu pravobraniteljice za djecu Istanbulska konvencija važna je i zato što je usmjerena na zaštitu žena od nasilja što uključuje i djevojčice, koje su također izložene rizicima od seksualnog uznemiravanja, iskorištavanja, zlostavljanja, prisilnih brakova i drugih oblika nasilja. Ona se odnosi i na zaštitu djece koja su izravne žrtve nasilja u obitelji, ali su ugrožena i onda kad svjedoče različitim oblicima obiteljskoga nasilja.

Zbog svega toga i zbog toga što pridonosi podizanju standarda zaštite koju je država dužna pružiti, ne samo ženama, već i djeci  Ured pravobraniteljice za djecu smatra da Istambulsku konvenciju treba što prije ratificirati.