Saborski odbor za ravnopravnost spolova o suzbijanju nasilja u partnerskim vezama

Saborski odbor za ravnopravnost spolova o suzbijanju nasilja u partnerskim vezama

Na Odboru za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora 22. studenoga 2016., u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održana je tematska sjednica “Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama”. Tom prigodom predstavljeni su rezultati istraživanja u okviru projekta “Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima” udruge CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje).

U raspravi je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, koja je istaknula važnost teme posebice u odnosu na adolescentske veze i važnost CESI-jevog bavljenja mladima, koji stječu prva iskustva u vezama, uspostavljajući pritom prve obrasce partnerskih odnosa. Budući da se nasilje u adolescentskim vezama odvija u specifičnom društvenom kontekstu koje je nerijetko obilježeno nasiljem u medijima i javnom prostoru i u kojem se nasilni odgojni obrasci nerijetko opravdavaju, dodatno zabrinjava nedostatak preventivnih programa za mlade, poput zdravstvenog i građanskog odgoja, nedostatak programa podrške za žrtve te programa rehabilitacije počinitelja nasilja koje bi trebala osigurati država. Gabelica Šupljika navela je kako ipak ohrabruju neki programi koje provode organizacije civilnoga društva. Također je istaknula Strategija protiv vršnjačkog nasilja “Stop tišini koja boli”, koju je izradila Mreža mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu MMS, u kojoj se govori o psihičkom nasilju među djecom koje se manifestira kroz vršnjačko isključivanje iz društva i izoliranje djece.