Samoregulacija u tržišnom komuniciranju

Samoregulacija u tržišnom komuniciranju
child_consumer_2Pravobraniteljica za djecu sastala se 3. srpnja 2009. s predstavnikom Odbora za samoregulaciju u području oglašavanja Slobodanom Presečkim, koji ju je izvijestio o inicijativi za donošenje novog kodeksa oglašavanja, čija je svrha poboljšati standarde u tržišnom komuniciranju u čemu je važan segment i zaštita prava djece. Uz pravobraniteljicu Milu Jelavić, sastanku su nazočile njezina zamjenica Lora Vidović i savjetnica Maja Flego.

Postojeće strukovne udruge HURA – udruženje društava za tržišno komuniciranje i HOZ – Hrvatski oglasni zbor osnovale su Odbor za samoregulaciju koji bi trebao objediniti oglašivače, agencije, medije i potrošače, s ciljem samoregulacije najbolje prakse tržišnog komuniciranja. Naime, i europska praksa pokazuje da bez suradnje svih tih uključenih strana, nema uspjeha niti mehanizama da se utvrđena pravila ponašanja u području oglašavanja doista i primijene. Odbor ima 15 članova, a na njegovu je čelu S. Presečki. On je izvijestio pravobraniteljicu i njezine suradnice o tome da je u pripremi izrada kodeksa oglašavanja po uzoru na kodeks Međunarodne trgovačke komore, te da bi on trebao biti dovršen u rujnu. Pozvao je na suradnju kako bi se u konačnici osigurala primjena profesionalnih kriterija u tržišnom komuniciranju koji će uvažavati potrebu zaštite prava i interesa djece.

Pravobraniteljica je naglasila da u tom području ima mnogo slučajeva ugrožavanja dječjih prava ili nemarnog odnosa prema zaštiti djece, pri čemu se i roditelji i mediji često obraćaju upravo Uredu pravobraniteljice zahtijevajući da intervenira. Ponekad su te intervencije rezultirale uklanjanjem pojedinih reklama, ali to nije dovoljna zaštita niti je sustavno rješenje.

Pozdravila je osnivanje Odbora za samoregulaciju kao tijela koje će moći upozoriti oglašivače na neprihvatljivost pojedinih sadržaja, ali i zahtijevati uklanjanje reklama te izvijestiti javnost o tome, kao i o oglašivačima  koji se ne pridržavaju kodeksa.