Sastanak s ministrom pravosuđa i uprave o osnivanju obiteljskih sudova

Sastanak s ministrom pravosuđa i uprave o osnivanju obiteljskih sudova

Na poziv ministra pravosuđa i uprave dr. sc. Ivana Malenice, 16. prosinca 2020. održan je sastanak s temom osnivanja obiteljskih sudova, što je bio odgovor na inicijativu pravobraniteljice za djecu predstavljenu na sastanku s ministrom u studenome ove godine. Na sastanku, na kojem se razgovaralo o unapređivanju sustava pravosuđa i uprave u zaštiti djece, uz ministra i pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević, sudjelovale su pomoćnice ministra Vedrana Šimundža-Nikolić i Sanda Kulić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar s Pravnog fakulteta u Zagrebu te savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.

Pravobraniteljica je ponovno ukazala na uočene  probleme u sustavu pravosuđa, na koje Ured pravobranitelja za djecu godinama upozorava. Istaknula je da je praksa sudova neujednačena, da su odluke nerijetko neprecizne i manjkave, ovrhe neučinkovite, suci nisu posebno educirani ni specijalizirani za problematiku osjetljivih obiteljskih odnosa te postupci traju predugo. Zbog dugotrajnih postupaka i izostanka pravovremenih i učinkovitih odluka koje se odnose i na djecu, događa se da djeca dodatno postaju žrtvama institucionalnog zlostavljanja. Stoga pravobraniteljica smatra nužnim osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova koji bi rješavali u svim postupcima koji se neposredno tiču obiteljskih odnosa (građanski, kazneni, prekršajni i ovršni). Na potrebu osnivanja obiteljskih sudova kontinuirano se podsjeća u godišnjim izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu, a prilikom rasprave u Hrvatskom saboru ove godine s time su se složili i mnogi saborski zastupnici. Obiteljski sudovi trebali bi biti ekipirani visoko motiviranim, posebno educiranim i specijaliziranim sucima, a njima bi pomoć trebali pružati multidisciplinarni timovi stručnjaka koji bi osigurali odgovarajući pristup djetetu.

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar podržala je inicijativu te predložila da se obiteljski sudovi osnuju na razini županija kako bi se osigurala njihova teritorijalna dostupnost. Ministar pravosuđa i uprave također je podržao inicijativu i predložio da ministarstvo napravi detaljnu analizu kao podlogu eventualnoj reorganizaciji pravosuđa te da, nakon pribavljanja komparativne prakse drugih zemalja, izradi nacrt buduće mreže sudova. Dogovorena je daljnja suradnja u vezi s osnivanjem obiteljskih sudova.