Sastanak s predstavnicima Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sastanak s predstavnicima Agencije za zaštitu osobnih podataka

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić sastala se 25. studenoga 2016. u svojem Uredu s ravnateljem Agencije za zaštitu osobnih podataka Antom Rajkovačom i njegovim suradnicama radi dogovora o daljnjoj suradnji dviju institucija u području zaštite prava i interesa djece.

Na sastanku je dogovoreno kako će se pravobraniteljica za djecu uključiti u pojedina događanja i aktivnosti koje će Agencije za zaštitu osobnih podataka organizirati u sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka. Ured pravobraniteljice za djecu će se, u skladu sa svojim mogućnostima, uključiti u edukativne aktivnosti o zaštite osobnih podataka i privatnosti djece prilikom korištenja interneta i modernih tehnologija.

Također, Ured pravobraniteljice za djecu i Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP) suradnju će jačati u budućem razdoblju, kako kroz edukativne aktivnosti tako i kroz niz drugih poslova i zadaća koje ove institucije izvršavaju u svakodnevnom radu.

Na sastanku su iz AZOP-a bili i Sanja Silaj Zeman, načelnica Službe za međunarodnu suradnju EU i pravne poslove te Marija Pušić, voditeljica odnosa s javnošću, a uz pravobraniteljicu je bila i njezina zamjenica Ester Radmilo.