Sastanak s predstavnicima skupine GRETA

Sastanak s predstavnicima skupine GRETA

Ghreta2Na inicijativu Ureda za ljudska prava Vlade RH, u Uredu pravobraniteljice za djecu 17. veljače 2011. održan je sastanak s predstavnicima stručne skupine Vijeća  Europe za suzbijanje trgovanja ljudima GRETAGroup of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, koja prema odredbama Konvencije VE o suzbijanju trgovanja ljudima prati provođenje Konvencije.

Sastanku su prisustvovali predstavnik tajništva Vijeća Europe David Dolidze, članice stručne skupine Nell Rasmussen i Josie Christodoulou te predstavnici Ureda za ljudska prava Vlade RH Maja Bukša i Ines Loknar Mijatović te, uz pravobraniteljicu Milu Jelavić, njezine savjetnice Gordana Filipović i Tanja Opačak

Članove GRETA skupine istaknuli su kako je Hrvatska među prvim potpisnicima Konvencije te je stoga i među prvim državama članice koje su predmet evaluacije implementacije Konvencije. U svrhu praćenja provedbe Konvencije, stručnjake  je zanimala uloga pravobraniteljice za djecu i iskustva Ureda u segmentu zaštite djece od trgovanja ljudima. Pravobraniteljica za djecu upoznala ih je s brojnim aktivnostima Ureda vezano uz zaštitu djece stranih državljana koji su zatečeni na području Hrvatske, ali i s uočenim problemima. Istaknula je kako je i dalje veliki problem nepodudarnost podataka policije i socijalne skrbi o broju ove djece te nepostojanje jedinstvene evidencije, zbog čega je vrlo teško utvrditi stvarni broj djece kojoj je potrebna pomoć i zaštita.

Upoznala ih je i s aktivnostima pravobraniteljstva za djecu usmjerenim na zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja, osobito s inicijativom za podizanje dobne granice za pristanak na spolni odnos s odraslom osobom. Stručnjake je zanimalo postoje li predrasude u našem društvu vezano uz žrtve trgovanja ljudima osobito žrtve seksualnog iskorištavanja te postoje li kakvi napori da se takve predrasude otklone. Istaknuli su kako smatraju da bi se kroz  obrazovni sustav, u dijelu obveznog obrazovanja, trebalo djecu pripremati na opasnosti od trgovanja ljudima, ali i postići da suosjećaju sa žrtvama trgovine ljudima kako bi se žrtvama omogućila resocijalizacija te kako bi se izbjegla stigmatizacija. Zanimalo ih je može li pravobraniteljica preporukama utjecati da se u obrazovni kurikulum ugrade takvi sadržaji koji bi razvijali toleranciju u društvu te zamolili da se djeluje u tom pravcu.

Pravobraniteljica je upozorila i na problem osvješćivanja stručne, ali i šire javnosti, o svim oblicima trgovanja ljudima koji se za sada ne prepoznaju kao takvi, osobito na pojavu ugovaranja maloljetničkih brakova te gospodarsko iskorištavanje djece koja prose.