Sastanak s predstavnicima udomiteljskih udruga u Maloj kući dječjih prava

Sastanak s predstavnicima udomiteljskih udruga u Maloj kući dječjih prava

U Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu 20. svibnja 2021. održan je sastanak s predstavnicima udruga udomitelja. Tema sastanka bila je “Što je potrebno učiniti kako bi se poboljšala udomiteljska skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi”. Na sastanku su prisustvovale predstavnice udomiteljskih udruga: “DAMDOM” iz Rijeke, “Nada” iz Ivanca, “Život s osmijehom” iz Karlovca, “Zipka” iz Varaždina, “Cibale” iz Vinkovaca te “Potjeh” iz Slavonskog Broda. Uz pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević, na sastanku je sudjelovala i njezina savjetnica Lidija Petrović.

Nakon što je u uvodnom izlaganju izneseno stajalište Ureda pravobraniteljice za djecu da su u sustavu udomiteljske skrbi o djeci prisutne brojne teškoće koje su godinama sve izraženije, predstavnici udruga iznijeli su svoja iskustva u obavljanju udomiteljske djelatnosti te vlastite prijedloge o tome kako unaprijediti udomiteljsku skrbi o djeci. Razgovaralo se o konkretnim problemima s kojima se udomitelji svakodnevno susreću, te o problemima koji ukazuju na to da najbolji interes djeteta, iako često istican, nije uvijek u fokusu postupanja nadležnih institucija.

Zajedničko je mišljenje predstavnika udruga da udomiteljima i djeci nedostaju stručna pomoć i podrška, kao i informacije o edukacijama koje su im nužno potrebne, s obzirom na to da mnoga djeca koja se smještaju u njihove obitelji iskazuju značajne psihičke teškoće zbog prethodnih nepovoljnih životnih uvjeta i iskustava. Također je uočeno i neujednačeno postupanje centara za socijalnu skrb, i to najviše kroz reguliranje pitanja zastupanja djece od strane udomitelja i odobravanje novčanih pomoći za potrebe djece.

Zajednički stav svih sudionika sastanka je da su potrebne izmjene Zakona o udomiteljstvu, Obiteljskog zakona i Zakona o socijalnoj skrbi, zatim, da je nužno uspostavljanje partnerskog odnosa udomitelja s centrima za socijalnu skrb, kao i da je nužno osigurati stručnu pomoć i potporu djeci i udomiteljima i međusektorsku povezanost. Također je zaključeno da je potrebno poraditi na osiguranju veće vidljivosti udruga udomitelja na lokalnoj razini.