Sastanak s predstojnicom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku

Sastanak s predstojnicom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sastala se s predstojnicom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Reginom M. Castillo 11. travnja 2024. u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu. Budući da se mandat predstojnice UNICEF-a u Hrvatskoj približio svojem završetku, ovaj je sastanak bio prilika za rezime dosadašnje suradnje ova dva ureda.

Gđa. Castillo zahvalila se pravobraniteljici za djecu na bogatoj i uspješnoj suradnji tijekom zadnjih pet godina, koje je opisala kao transformacijski period budući da su se unutar njega dogodile pandemija koronavirusa, razorni potresi u Zagrebu, Sisku i Petrinji te rat u Ukrajini i priljev ukrajinskih izbjeglica. Istaknula je kako je Hrvatska, unatoč svemu, šampion u određenim područjima, među kojima je i zaštita prava i interesa djece, u čemu ključnu ulogu ima upravo Ured pravobraniteljice za djecu.

Pravobraniteljica za djecu također se zahvalila na dosadašnjoj suradnji, istaknuvši kako je za bolju zaštitu prava djece potrebna jača suradnja između različitih sustava (pravosuđa, socijale, obrazovanja, zdravstva i dr.), u kojima su zaposleni mnogi stručnjaci koji mogu doprinijeti napretku u ovom području. Oba ureda vide projekt uvođenja Barnahus modela u Hrvatskoj kao priliku za poboljšanu međusektorsku suradnju i uspostavljanje ravnoteže između osiguravanja sigurnosti djece i poštivanja njihovih prava.

Sljedeći korak u karijeri dosadašnje predstojnice UNICEF-a u Hrvatskoj je novi ured u Uzbekistanu, a gđa Castillo izrazila je želju za nastavkom suradnje s Uredom pravobraniteljice u Hrvatskoj u svrhu prijenosa njegovih vrijednih znanja i dobrih praksi u novom okruženju.