Sastanak s voditeljem Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

U Uredu pravobraniteljice za djecu 10. lipnja 2020. održan je sastanak s voditeljem Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislavom Ramljakom. Na sastanku je, uz pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, sudjelovala i njezina savjetnica Ivona Salaj. Tom je prilikom Tomislav Ramljak predstavio aktivnosti i projekte Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, posebice aktivnosti koje uključuju provedbu poludnevnog boravka za djecu pripadnike romske nacionalne manjine. Predstavljene su aktivnosti projekta „Usmjeri se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni!“ koji se provodi u pet županija na području Slavonije, a u sklopu kojega je predviđeno otvaranje poludnevnog boravka u novo uređenom prostoru OŠ Darda za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju. Također je predstavljena inicijativa za otvaranje poludnevnog boravka u OŠ Dore Pejačević u Našicama. Želja je voditeljstva Centra oformiti poludnevni boravak izvan škola pa je tako predstavljen i novi projekt izgradnje Centra za djecu i mlade u Osijeku u sklopu kojeg će, osim poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju, biti i savjetovalište kao i edukacijski centar. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević podržala je provedbu spomenutih aktivnosti te se osvrnula na  pritužbe koje zaprima Ured pravobraniteljice za djecu vezano uz ostvarivanje prava djece pripadnika romske nacionalne manjine. Na sastanku se raspravljalo i o drugim problemima s kojima se susreću romske obitelji i njihova djeca pa tako i o organizacijskim i sadržajnim teškoćama u provedbi nastave na daljinu za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.