Sastanak sudionika SNEP projekta

Sastanak sudionika SNEP projekta

Ured pravobraniteljice za djecu, kao partnerska organizacija, sudjeluje u projektu SNEP – Seksualno nasilje – edukacijski prevencijski program koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, s partnerskim organizacijama, a financira ga Europska unija u okviru programa za prava, jednakost i građanstvo (REC program), za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom. Projekt uključuje javnu kampanju, koja je u tijeku, te niz edukativnih aktivnosti.

U okviru SNEP projekta 16. lipnja 2020. održan je virtualni partnerski sastanak  na kojem se raspravljalo o evaluaciji programa, o njegovoj održivosti te o predstojećim aktivnostima. Na sastanku su, kao predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjelovale zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Davorka Osmak Franjić.

Cilj SNEP projekta i programa koji se provode od 2018. godine jest pridonijeti smanjivanju rizika od seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te je u tu svrhu razvijen edukacijski program s nizom prevencijskih radionica za učenike srednjih škola. Program provode  školski stručni suradnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici, a razvijen je i niz radionica za rad sa srednjoškolcima te je objavljen priručnik “Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“.