Savjetovanje Gradovi i općine – prijatelji djece

Savjetovanje Gradovi i općine – prijatelji djece
dnd_2009.webU okviru dviju  značajnih obljetnica – 20 godina Konvencije o pravima djece i 10 godina akcije Gradovi i općine-prijatelji djece, 20. studenoga 2009. godine u Gradskoj skupštini grada Zagreba, održano je tradicionalno godišnje Savjetovanje akcije Gradovi i općine prijatelji djece.

Na tom je skupu savjetnica pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo pozdravila prisutne u ime pravobraniteljice za djecu. Tom prilikom naglasila je kako obilježavanje dana Konvencije o pravima djeteta i  Akcije Gradovi i općine, koje je postalo tradicionalno, govore o opredjeljenju šire društvene zajednice  o potrebi sveobuhvatne zaštite dječjih prava.

Nažalost, unatoč entuzijazmu društva i pojedinaca, još uvijek ima djece koja svoja prava ne ispunjavaju u potpunosti. Iako je u cijelom društvu napredovala svijest o potrebi zaštite prava i interesa djece, i iako su naši zakoni uglavnom usklađeni s Konvencijom, stječe se dojam da u njihovoj provedbi zaštita dječjih prava nije među prioritetima. Djeca su i dalje prečesto žrtve nasilja ili zanemarivanja u obitelji i drugdje, češće ih se osuđuje zbog neprimjerenog ponašanja nego što im se pokušava pomoći da razviju odgovornost prema sebi i drugima. Zaštita i sudjelovanje djece, ključne su riječi koje moramo zapamtiti kao zadaću za što potpunije ostvarivanje Konvencije o pravima djeteta u budućim godinama.

Više o Akciji i Savjetovanju možete pročitati na web stranicama Saveza društava „Naša djeca” www.savez-dnd.hr