Seminar o Povelji EU o temeljnim pravima

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) i Ured pučke pravobraniteljice organizirali su zajednički seminar o Povelji Europske unije o temeljnim pravima, koji je održan 30. siječnja 2019. u prostorijama Državne škole za javnu upravu.

Seminar je strukturom i sadržajem planiran za državne službenike i usmjeren na praktičnu primjenu Povelje prilikom pripreme zakonodavnih prijedloga i oblikovanja javnih politika. Cilj je seminara podizanje svijesti o Povelji EU o temeljnim pravima među državnim službenicima koji su uključeni u zakonodavne postupke. Stručnjaci iz Agencije predstavili su mogućnosti primjene Povelje na nacionalnoj razini, s posebnim fokusom na članak 51. koji određuje područja njezine primjene.

Gabriel N. Toggenburg, viši pravni stručnjak Agencije Europske unije za temeljna prava, predstavio je Povelju Europske unije o temeljnim pravima. O primjeni Povelje u nacionalnom kontekstu  govorila je Mirjam de Mol, istraživačica pri Maastrich Centru za europsko pravo te su uslijedile grupne rasprave i rad na praktičnim primjerima.

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu na seminaru su sudjelovale Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar, uz predstavnike iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i drugih.

Najnoviji priručnik Agencije (FRA) pod naslovom “Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level” sadržava relevantne podatke koji su detaljno analizirani tijekom seminara.