Seminar o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Seminar o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

pedijatarU Opatiji u Jean Monnet Međusveučilišnom centru izvrsnosti 8. studenoga 2013. održan je seminar “Otvorena pitanja prekogranične zdravstvene zaštite”, u organizaciji trESS-a (Training and Reporting on European Social Security) organizacije za izobrazbu i izvještavanje o europskoj socijalnoj sigurnosti.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji hrvatski zdravstveni sustav našao se pred zadatkom implementacije Direktive 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti i primjene propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Ove je godine donesen i Zakon o provedbi Uredbe o koordinaciji sustava socijalne skrbi. O praktičnim problemima kod provedbe novih pravila, uz analizu iskustava susjednih država raspravljalo se na ovom seminaru, koji je iz Ureda pravobraniteljice za djecu pratila savjetnica Ana Albrecht.