Seminar o švicarskim primjerima dobre prakse socijalnih usluga za djecu i obitelji

Seminar o švicarskim primjerima dobre prakse socijalnih usluga za djecu i obitelji

Udruga za rad s mladima Breza u Osijeku je, u sklopu projekta “Together” (Zajedno), 12. i 13. listopada 2020. organizirala seminar pod nazivom “Švicarski primjeri dobre prakse socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u riziku”. Seminar je bio namijenjen stručnjacima iz sustava socijalne skrbi koji pružaju usluge socijalnog rada, psihološke, pedagoške i pravne podrške, ravnateljima ustanova, akademskoj zajednici, studentima te predstavnicima donositelja odluka i organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge.

Više stručnjaka iz Švicarske prezentiralo je rad svojih organizacija koje su u državnom sustavu, a predstavljaju primjere dobre prakse u procesu deinstitucionalizacije i transformacije socijalnih usluga. Usluge u zajednici pokazale su se učinkovitijima i jeftinijima od institucionalnih te ih Švicarska, koja je taj proces započela prije  pedesetak godina, unaprjeđuje i razvija i danas. Na seminaru je prikazan rad sustava socijalne skrbi općenito, te posebice u odnosu na Kanton Bern čije djelovanje je detaljnije predstavljeno.

Prezentiran je i rad Stambene zajednice Heimgarten te državnog Ureda za zaštitu djece i odraslih KESB, koji djeluje u protekle tri godine i svojevrsna je premosnica između intervencija socijalne skrbi i pravosuđa. Također su prikazane  krizne intervencije za djecu i mlade te način osiguravanja kvalitete rezultata rada u socijalno pedagoškim ustanovama. Predstavljen je i švicarski dualni model obrazovanja socijalnih pedagoga, koje je opsežno i kvalitetno povezuje teorijski i praktični aspekt. Istaknuto je da su socijalni pedagozi u švicarskome sustavu, uz psihologe i socijalne radnike, nositelji intervencija za djecu i obitelji u riziku te djecu koja iskazuju probleme u ponašanju.

Tijekom cijelog dvodnevnog seminara naglašeno je da je važno aktivno uključiti same korisnike u planiranje i evaluaciju svih intervencija te da su usluge kreirane na način koji osnažuje korisnike za izlazak iz sustava socijalne skrbi i pravosuđa te njihovo samostalno i neovisno funkcioniranje u zajednici. Usluge su vrlo raznovrsne i pružaju se u lokalnoj zajednici korisnika, a tržište usluga je diferencirano, konkurentno i pristupačno svim korisnicima na jednak način. Pritom je naglašeno da takav način pružanja usluga u cjelini iziskuje znatno manje sredstava od djelovanja zastarjelih i krutih institucionalnih modela pružanja usluga socijalne skrbi.

Seminar je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.