Simpozij preventivne i socijalne pedijatrije U Varaždinu

Simpozij preventivne i socijalne pedijatrije U Varaždinu

beba skrbU organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju u Varaždinu je, od 9. do 11. listopada 2015., održan je 37. Simpozij preventivne i socijalne pedijatrije s međunarodnim sudjelovanjem. Na simpoziju su sudjelovali brojni hrvatski pedijatri iz primarne te liječnici iz sekundarne zdravstvene zaštite. Simpozij je bio osmišljen kao skup predavanja, poster prezentacija, okruglih stolova i rasprava te je pružio odgovore na brojna pitanja u vezi sa zdravljem djeteta.

Na području socijalne pedijatrije raspravljalo se o zdravstvenoj zaštiti djece u vrtićima, o novinama u pravnoj regulativi zaštite prava djeteta iz sustava socijalne skrbi te jedinstvenom sustavu vještačenja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Iz područja preventivne pedijatrije obrađen je širok dijapazon tema poput važnosti i uloge pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zatim o dijabetesu, dojenju i procijepljenosti predškolske djece.
Poseban fokus simpozija bio je usmjeren na probir i dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra te intervencijske pristupe kod djece s poremećajima iz autističnog spektra. Na simpoziju je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.