Simpozij “Socijalni rad u zajednici”

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika u Šibeniku je od 21. do 23. listopada 2009. održan IV. simpozij socijalnih radnika “Socijalni rad u zajednici”. U radu simpozija sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović koja je održala radionicu “Unapređenje zaštite prava djece smještene u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi”.

Temeljem zakonske obveze pravobranitelja za djecu, djelatnici Ureda pravobraniteljice za djecu  obišli su sve domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Republici Hrvatskoj i pritom ustanovili određene probleme zajedničke svim ustanovama, a koje je nužno mijenjati odnosno rješavati, kako bi se otklonilo daljnje kršenje prava djece smještene u domovima.

Najčešće primjedbe upućene domovima odnosile su se na: duljinu trajanja smještaja, nužnost kvalitetnije suradnje između domova, centara za socijalnu skrb i sudova, na stupanj sudjelovanja (participacije) djece u donošenju odluka u domovima, na postojanje nasilja, i vršnjačkog i odraslih prema djeci, na ostvarivanje prava djece na privatnost, na prisutnost volontera u domovima i način njihove provjere te na nedostatak supervizije i edukacije djelatnika.

Kroz radionicu su prikazani uočeni problemi te su sudionici upoznati s preporukama upućenim nadležnim institucijama radi poboljšanja stanja u domovima. Potom se u manjim skupinama na radionici raspravljalo o tome kako poboljšati kvalitetu života djece smještene u domovima te kako poboljšati suradnju između domova, centara za socijalnu skrb i sudova.