Skup CNZD-a o participaciji djece i mladih iz alternativne skrbi

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) iz Osijeka, u sklopu projekta koji provode pod nazivom  “Legosi imaju stav”, održao je 24. svibnja 2022. okrugli stol pod nazivom “Mogućnost aktivne participacije djece i mladih iz alternativne skrbi”. Na okruglom stolu predstavili su rezultate projekta “Legosi imaju stav”, koji provode od 1. rujna 2021. do 1. ožujka 2023., a čiji je primarni cilj unaprijediti usluge mentalnoga zdravlja za djecu u sustavu socijalne skrbi, putem povećanja dječje participacije/sudjelovanja. Cilj je i senzibilizacija javnosti i donositelja odluka za probleme s kojima se suočavaju djeca i mladi uključeni u sustav socijalne skrbi.

Na okruglom stolu su djelatnici CNZD-a, osim upoznavanja sudionika s projektom, predočili svoja iskustva provedbe radionica u poludnevnom boravku te predstavili ulogu volontera u provedbi aktivnosti. Sudionike su upoznali i s visokom razinom stručnosti sudionika u pripremi, provedbi i evaluaciji aktivnosti, kao i sa znanstvenim utemeljenjem projekta.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, Okrugli stol pratila je savjetnica Sanja Vladović.