Skup o pravnoj zaštiti djece bez pratnje

Skup o pravnoj zaštiti djece bez pratnje

FAH-H5159794U organizaciji Hrvatskog pravnog centra, Pravnog fakulteta u Zagrebu i predstavništva Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR ) u Hrvatskoj, u Novinarskom domu u Zagrebu 15. svibnja 2014. održan je znanstveno-stručni skup “Pravna zaštita djece bez pratnje”. Na skupu su o međunarodnim i europskim standardima zaštite ove ranjive djece te primjeni standarda u hrvatskome zakonodavstvu govorili predstavnici akademske zajednice i institucija i organizacija koje se bave problematikom zaštite djece stranih državljana zatečene u Hrvatskoj bez pratnje roditelja.

 

U raspravi su sudjelovali predstavnici UNHCR-a, IOM-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, MUP-a, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,Visokog upravnog suda, Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, Centra za socijalnu skrb Kutina, Hrvatskog pravog centra, Crvenog križa, Centra za nove inicijative, Ureda pravobraniteljice za djecu i drugi.

Istaknuto je kako je riječ o osobito ranjivoj skupini djece koja su u posebnoj opasnosti  nakon odvajanja od roditelja, staratelja i skrbnika, često nakon dugih, iscrpljujućih i opasnih putovanja. Izložena su opasnosti od progona i kršenja njihovih temeljnih prava, a u mnogim slučajevima i opasnosti od zlostavljanja i iskorištavanja ako se ne poštuju standardi i ne primjenjuju mehanizmi za njihovu zaštitu.

Skup je pratila savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović, koja je u raspravi istaknula kako Ured pravobraniteljice prati problematiku zaštite djece bez pratnje od svoga osnutka. Nažalost, i uz stanoviti napredak zakonskoga okvira, u praksi i dalje postoje neki problemi koji su uočeni već prije deset godina i do danas nisu riješeni, upozorila je. Spomenula je neujednačeno prikupljanje podataka, nedovoljne i neadekvatne smještajne kapacitete, nedostatak stručnjaka, nerazvijenu mrežu skrbnika. Iskazala je zabrinutost zbog otežanog identificiranja djeteta bez pratnje na graničnim prijelazima, zbog toga što je veliki broj djece bez pratnje protjeran odlukom nadležnoga tijela zbog nezakonitog ulaska u zemlju   a zabrinjava i praksa da se djeci najčešće kao skrbnici imenuju odrasle osobe s kojima su zatečena u nezakonitom ulasku u zemlju, a koje nisu s njima u srodstvu. Iskazala je zabrinutost i zbog toga što se novi smještajni kapaciteti za ovu djecu planiraju graditi u okviru Prihvatnog centra za strance, koji se nalazi na izoliranom mjestu i u kojem je ograničeno slobodno kretanje. (Foto: HINA)