Skup “Unapređenje alternativne skrbi za djecu bez pratnje u Hrvatskoj”

izbjeglice djecakU organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Save the Children u Zagrebu je 7. lipnja 2017. održana Nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanje pod nazivom “Unapređenje alternativne skrbi za djecu bez pratnje u Republici Hrvatskoj”. Konferencija je održana u okviru projekta “Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj”, koji organizatori konferencije provode u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici državnih tijela nadležnih za skrb o djeci migrantima koji su zatečeni u Hrvatskoj bez pratnje roditelja ili osoba koje o njima skrbe, stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, policije, zdravstva te predstavnici civilnoga društva.

Konferencija je održana kako bi se stručna javnost upoznala s potrebama i izazovima u području skrbi o djeci bez pratnje, rezultatima projektnih aktivnosti te primjerima dobre prakse alternativne skrbi drugih zemalja. U uvodnom obraćanju sudionicima konferencije predstavnica pravobraniteljice za djecu savjetnica Gordana Filipović ukazala je na mnogobrojne probleme u funkcioniranju sustava zaštite djece bez pratnje, primjerice, neodgovarajuće smještajne kapacitete, nedostatke u sustavu skrbništva, izostanak prevoditelja te preopterećenost sustava socijalne skrbi, zbog čega djeca ne dobivaju odgovarajuću pomoć i zaštitu te bježe iz osiguranog smještaja.
G. Filipović naglasila je potrebu osiguranja smještajnih kapacitete za prihvat djece u okviru kojih će djeca dobiti odgovarajuću pomoć i zaštitu educiranih stručnjaka te će se osigurati procjena njihovih potreba. Istaknula je potrebu osiguranja dovoljnog broj educiranih, osposobljenih i motiviranih skrbnika, osiguranje prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i reguliranje statusa, kao preduvjeta izgradnje povjerenja djeteta u sustav te prevenciju bjegova djece iz organiziranog smještaja.
O praksi organiziranja prihvata djece bez pratnje u Italiji govorila je predstavnica organizacije Amici dei Bambini, dok je o sustavu skrbništva u Nizozemskoj govorila predstavnica organizacije Nidos koja se bavi skrbništvom za djecu bez pratnje. U okviru konferencije predstavljen je i rad mobilnog tima za djecu bez pratnje koji, u okviru projekta Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, obilazi ustanove u kojima se u Hrvatskoj smještena djeca bez pratnje. Članovi mobilnoga tima, koji u svom sastavu ima i prevoditelje za arapski, farsi, paštu i urdu, procjenjuju potrebe djece, pružaju podršku djeci, skrbnicima i djelatnicima ustanova, pomažu djeci u učenju hrvatskog jezika i opismenjavanju, organiziraju radionice te zagovaraju prava djece bez pratnje. Sudionicima konferencija predstavljene su i preporuke za razvoj alternative skrbi za djecu bez pratnje proizašle iz projekta “Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj”.