Split: Predstavljeno istraživanje “Deinstitucionalizacija i transformacija ustanova za skrb o djeci – između želja i stvarnosti”

Split: Predstavljeno istraživanje “Deinstitucionalizacija i transformacija ustanova za skrb o djeci – između želja i stvarnosti”

Ured pravobranitelja za djecu organizirao je 6. svibnja 2019. u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije predstavljanje rezultata svojeg višegodišnjeg istraživanja “Deinstitucionalizacija i transformacija ustanova za skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi – između želja i stvarnosti”. Tom su prilikom predstavljeni rezultati višegodišnjeg istraživanja Ureda pravobranitelja za djecu o kretanju broja djece i mladih na smještaju, boravku i organiziranom stanovanju u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te u centrima za pružanje usluga u zajednici.

Isto je istraživanje pravobraniteljica prvi put predstavila stručnoj javnosti u Zagrebu, krajem prošle u Maloj kući dječjih prava, zatim je u travnju ove godine istraživanje predstavljeno stručnjacima u Rijeci, a sada je to učinjeno i u Splitu. Predstavljanje rezultata istraživanja i razgovori sa stručnjacima o problematici deinstitucionalizacije u regionalnim centrima dio je aktivnosti kojima se obilježava 15 godina postojanja Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj.

Sustav skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi prolazi zadnjih godina kroz transformaciju koja uključuje i deinstitucionalizaciju, u skladu s tzv. “Master planom”. Vezano uz te procese Ured pravobranitelja za djecu od 2010. prati ostvarivanje generalnog cilja „Master plana“, kroz prikupljanje i analizu podataka o kretanju broja djece i mladih na smještaju i boravku u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i u centrima za pružanje usluga u zajednici.

Rezultate kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja, provedenog od 2010. do 2017. godine u 20 ustanova, i u Splitu su, kao na prethodnim skupovima, predstavile voditeljice istraživanja – savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i izv. prof. dr. sc. Maja Laklija sa Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rezultati pokazuju trend pada broja djece i mladih koja se nalaze na smještaju i organiziranom stanovanju u razdoblju od 2013. do 2016. godine, da bi nakon toga, u 2017. taj broj počeo rasti. Zabrinjava i podatak da je tijekom 2017. godine porastao broj djece koja su iz udomiteljskih obitelji smještena (ili vraćena) u institucije, a to su u najvećem broju djeca u dobi od 10 do 18 godina. Nažalost, vidljivo je i da se broj posvojenja djece iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici proteklih godina smanjuje. Više o rezultatima istraživanja pročitajte ovdje.

Nakon predstavljenih rezultata istraživanja uslijedila je rasprava, na kojoj je ukazano na slabosti sustava, a naročito na poteškoće na koje nailaze udomitelji u svojem radu. Istaknuta je potreba bolje međuresorne suradnje svih subjekata koji se skrbe o najboljem interesu djece, kao i potreba uvažavanja pozicije udomitelja kao partnera u skrbi o djeci.

Na skupu je istaknuto kako je namjera istraživanja i predstavljanja njegovih rezultata naglasiti važnost najboljeg interesa djeteta koji treba biti u fokusu svih zakona, kako Zakona o udomiteljstvu, tako i Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskoga zakona. Predstavljanje rezultata istraživanja u Splitu pratili su predstavnici centara za socijalnu skrb, ustanova i stručnjaka koji rade s djecom bez odgovarajuće roditeljske skrbi, predstavnici udomitelja, predstavnice pravosuđa kao i predsjednica Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije i savjetnica Ureda pučkog pravobranitelja u Splitu.