Split: Stručni skup “Nasilje u obitelji”

Split: Stručni skup “Nasilje u obitelji”

U organizaciji Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u suradnji s Međuresornim timom za koordinirano praćenje i rješavanje slučajeva nasilja u obitelji i drugih slučajeva u kojima je potrebno poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite 30. studenoga 2016., u velikoj dvorani Nadbiskupijske klasične gimnazije u Splitu, održana su dva sastanka: jedan s predstavnicima ravnatelja predškolskih ustanova i osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a drugi s predstavnicima ravnatelja srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tom prilikom predstavljen je rad, izvješće i preporuke međuresornoga tima, o čemu su govorile koordinatorica tima te voditeljica Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji Nansi Ivanišević, zatim koordinatorica tima od 2012. do 2016. i voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije PU splitsko-dalmatinske Vjera Malbaša, socijalna radnica iz Odjela za djecu, mladež i obitelj Centra za socijalnu skrb Split Merica Šarčević te savjetnica pravobraniteljice za djecu Branka Reić Kukoč.

Vjera Malbaša prikazala je službene statističke podatke vezane uz nasilje u obitelji i nad ženama koji su poražavajući. Od 2010. do 2015. godine u Hrvatske je ubijeno 118 žena, a tijekom 2016. ubijeno je 19 žena. Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske u prvih deset mjeseci 2016. godine evidentirano je ukupno 292 kaznena djela iz oblasti kaznenopravne zaštite djece i obitelji ili 24,3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine te je u istom razdoblju evidentirano 1294 žrtava prekršaja nasilja u obitelji po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

Uočavajući negativne trendove i posljedice, govornici su podsjetili sudionike skupa na zakonske obveze pravodobnog prijavljivanja policiji ili državnom odvjetništvu svakog onog slučaja u kojem se sazna za počinjeno nasilje u obitelji. Također im se na primjerima iz prakse ukazalo na određene propuste nadležnih tijela, na odgovornost u slučaju neprijavljivanja slučajeva nasilja, kao i na važnost prevencije i rane intervencije i njihove pozitivne učinke na djecu.

U svom izlaganju savjetnica pravobraniteljice za djecu B. Reić Kukoč upoznala je nazočne s ovlastima pravobraniteljice za djecu i postupanjima u slučajevima zaprimanja pritužbi vezanih uz nasilje u obitelji. Osim važnosti pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja slučajeva nasilja nad djecom te važnosti suradnje i koordinacije svih institucija uključenih u rad s djecom i s obitelji, istaknula je i važnost reakcije i u onim situacijama kada se uoče slučajevi tjelesnog kažnjavanja, kao i kada se prepozna manipulacija djecom u slučajevima konfliktnih razvoda.