Stručni skup “Međuresorna suradnja u zaštiti dobrobiti djece”

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, u Valpovu je od 9. do 11. studenoga 2022. održan Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj pod nazivom “Međuresorna suradnja u zaštiti dobrobiti djece”. Brojni stručnjaci iz svih resora te znanstvenici s fakulteta upoznali su pedagoge iz cijele države s temama iz svojih stručnih područja i resora, koje su se odnosile na: zlostavljanje i zanemarivanje djece i ulogu škole u njihovoj zaštiti, na participaciju djece, suradnju pedagoga s obiteljima u riziku, ulogu stručne službe škole u zaštiti mentalnog zdravlja djece, na jačanje psihološke otpornosti učenika, međuresornu suradnju u zaštiti prava djece s problemima u ponašanju, iskustva međuresorne suradnje u obavljanju stručno pedagoških nadzora, aspekte suradnje u prevenciji i obavljanju policijskih poslova te na pretpostavke za unapređivanje međuresorne suradnje u djelovanju sustava socijalne skrbi.

Na poziv organizatora, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je drugog dana skupa, 10. studenoga, izlaganje “Međuresorna suradnja iz perspektive pravobranitelja za djecu”, u kojem je prikazala ovlasti i način postupanja pravobraniteljice za djecu, te izvijestila o uočenim teškoćama u ostvarivanju učinkovite međuresorne suradnje u zaštiti prava i interesa djece u sustavu odgoja i obrazovanja. Naglasila je nužnost i potrebu umrežene suradnje između sustava odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, policije i pravosuđa, kako bi se brzom razmjenom informacija i učinkovitim djelovanjem u okviru svih sustava žurno zaštitila sva ugrožena prava i interesi djeteta.