Stručni skup o zbrinjavanju trudnica i majki s djecom

Stručni skup o zbrinjavanju trudnica i majki s djecom

Dječji dom Zagreb organizirao je 7. prosinca 2018. stručni skup pod nazivom  “Sačuvajmo njihov zagrljaj – sveobuhvatna skrb o trudnicama i majkama s djecom”. Dječji dom Zagreb već gotovo osam desetljeća zbrinjava trudnice i majke s djecom u okviru zasebne jedinice Majčinski dom u Nazorovoj 49. Zakon o socijalnoj skrbi propisuje ovu uslugu najdulje do navršene prve godine života djeteta.

Cilj stručnog skupa je prijedlog dopuna zakonskih i podzakonskih akata u sustavu socijalne skrbi na način da majka s djetetom ostane u podršci najduže do navršene treće godine života djeteta te mogućnost organiziranog stanovanja i udomljavanja majke s djetetom, također do navršene treće godine života djeteta.

Na stručnom skupu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović koja je, govoreći o maloljetničkim trudnoćama i maloljetničkom roditeljstvu, ukazala na potrebu da se ubuduće toj temi treba posvetiti dodatna i posebna stručna pažnja zbog načina na koji ta pojava utječe na život mladih majki, odnosno maloljetnih roditelja. Istaknula je da taj problem predstavlja snažan izvor stresa pa i sukoba  – kako na osobnoj, tako i na obiteljskoj razini – te može biti uzrok narušenih odnosa u užoj i široj obitelji i daljnjih teškoća u vezi s time.

Također je iznijela podatke o kretanju broja maloljetnih trudnica i maloljetnih majki s djecom koja se nalaze na smještaju u majčinskim domovima u Hrvatskoj. Naglasila je potrebu uvođenja zdravstvenog odgoja djece i mladih u odgojno-obrazovni sustav, uključujući obrazovanje o spolnosti i odgovornom spolnom ponašanju kroz znanstveno utemeljene i razvojno primjerene informacije. Zatim, potrebu za pružanjem kontinuirane stručne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama i majkama s djetetom ili djecom, kod kojih postoji potreba za smještajem izvan obitelji, kroz poticanje razvoja organiziranog stanovanja, udomiteljstvo te produljenje zakonskog roka trajanja smještaja majke i djeteta izvan obitelji. Navela je da iskustva pokazuju da je period od godinu dana, kako je sada zakonski regulirano, prekratak za sveobuhvatnu pomoć majci kako bi uspjela nakon toga preuzeti skrb o djetetu. Osim toga, mladim majkama je potrebna i podrška za nastavak školovanja, pomoć pri zapošljavanju, rekla je L. Petrović  te pozvala i na češću primjenu odredbi Zakona o udomiteljstvu koji prepoznaje uslugu boravka u okviru tradicionalnog udomiteljstva.