Stručni skup „Škola kao mjesto ugode“ u Selcu

Stručni skup „Škola kao mjesto ugode“ u Selcu

U organizaciji Centra Izvor Selce u prostorima Centra u ponedjeljak27. studenoga 2023. godine održan je stručni skup pod nazivom „Škola kao mjesto ugode“, posvećen temi vršnjačkog nasilja, s ciljem povezivanja stručnjaka radi razmjene ideja i iskustava i kontinuiranog unaprjeđivanja međusektorske suradnje.

Stručni skup započeo je predstavom Udruge Hepatos iz Rijeke, i to novom edukativnom predstavom za djecu i mlade pod nazivom „MREŽA“, nastale u suradnji s Teatrom „EDUKAZ“ Rijeka te Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorkso-goranske županije. U predstavi su prikazani najčešći problemi s kojima se mladi danas susreću u svojoj socijalnoj okolini (utjecaj medija, društvenih mreža, vršnjačko nasilje, vršnjački pritisak, anksioznost, depresija…).

Prije početka stručnih predavanja, sudionike su pozdravili ravnatelj Centra IzvorSelce Nikica Sečen i savjetnica pravobraniteljice za djecu iz riječkog ureda Danijela Žagar, koji su istaknuli aktualnost i važnost teme vršnjačkog nasilja te potrebe za organiziranjem skupova na ovu temu s ciljem osnaživanja stručnjaka te dijeljenja iskustava i pronalaženjem načina nošenja s ovim izazovom. Savjetnica pravobraniteljice za djecu kratko se osvrnula na pritužbe koje prima Ured pravobranitelja za djecu na ovu temu, te je, pozvavši na suradnju s Uredom, istaknula kako Ured ukazuje da je nužno unaprijediti temeljno obrazovanje učitelja i nastavnika, osigurati dodatne edukacije o prevenciji nasilja, dovoljan broj različitih stručnih suradnika u dječjim vrtićima i školama, ujednačiti kvalitetu preventivnih programa u školama i postupanja škola u slučajevima vršnjačkoga nasilja, podršku djetetu koje je pretrpjelo nasilje te pomoć djetetu koje je počinilo nasilje te kako je od ključne važnosti i učinkovita međuresorna suradnja škola, centara za socijalnu skrb i policije.

Od pozvanih predavača, svoja iskustva u području prevencije nasilja u školama predstavila je Kristina Ribarić, stručna suradnica – socijalna pedagoginja u OŠ Ivana Rabljanina na Rabu te provoditeljica brojnih preventivnih aktivnosti u zajednici, ujedno i jedan od licenciranih provoditelja preventivnog programa Lions Quest vještine za adolescenciju. Marina Katić, mag. soc. rada iz Udruge socijalnih radnika Rijeka, predstavila je iskustva i postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Rijeka u slučaju nasilja među djecom i mladima te tretmanu djece i mladih s problemima u ponašanju u sustavu socijalne skrbi. S obzirom na brojne projekte/kampanje prevencije vršnjačkog nasilja koje provodi Ured UNICEF-a Hrvatska poput „Stop nasilju među djecom“, „ Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ i “Prekinimo lanac nasilja“, završno predavanje održala je Martina Tomić Latinac, specijalistica za zaštitu djece i voditeljica Odjela za zaštitudjeceUreda UNICEF-a za Hrvatsku. U svojem se izlaganju osvrnula i na rezultate istraživanja koja je povodom obilježavanja 20-te godišnjice Ureda pravobranitelja za djecu, predstavio Ured koji su dostupni na poveznici ovdje. 

U raspravi među sudionicima skupa izneseni su izazovi u radu s kojima se susreću, primjerice teškoće u ostvarivanju kvalitetnije komunikacije s roditeljima, potreba za dodatnom edukacijom i osnaživanjem stručnih radnika, kao i potrebe za uključivanjem roditelja u preventivne programe. Sudionici su se složili kako su ugodna i poticajna klima u ustanovi i izgradnja dobrog odnosa s djecom i roditeljima potrebni preduvjeti za uspješan i kvalitetan rad. Naglašena je važnost međusektorske suradnje, korištenja resursa iz lokalne zajednice i kontinuiranih edukacija, zbog čega su pohvalili održavanje ovog stručnog skupa.

 

(Fotografija preuzeta s https://www.crikva.hr/odrzan-strucni-skup-skola-kao-mjesto-ugode-u-organizaciji-centra-izvor-selce/9054)