Stručno vijeće voditelja školskih preventivnih programa Istarske županije

Stručno vijeće voditelja školskih preventivnih programa Istarske županije

U Talijanskoj srednjoj školi Dante Alighieri u Puli 21. svibnja 2019. održan je sastanak Županijskog stručnog vijeća za Školske preventivne programe u srednjim školama i učeničkim domovima. Na sastanku su sudjelovali voditelji školskih preventivnih programa u srednjim školama i učeničkim domovima Istarske županije. Sudionicima je uvodno predstavljena Talijanska srednja škola Dante Alighieri koju polazi 155 učenika.

Na Okruglom stolu pod nazivom “Zajedno u suradnji – Zaštita prava djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – protokol – međuresorna suradnja” sudjelovale su savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar, predstavnica Općinskog i Županijskog suda Ingrid Šandorov, predstavnica Policijske uprave istarske Alica Jakupović Rosić, predstavnica Doma za odgoj djece i mladeži Pula, savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge) iz Agencije za odgoj i obrazovanje Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc. te Vesna Poropat i Ljiljana Rotar, organizatorice i voditeljice Županijskog stručnog vijeća voditelja školskih preventivnih programa osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar predstavila je nadležnost Ureda pravobranitelja za djecu te najčešće prijave o povredama  prava djeteta u odgojno-obrazovnim ustanovama po kojima Ured postupa. Iako su temeljne zadaće obitelji, institucija i društva prepoznavanje problema djece te pravovremeno odgovarajuće reagiranje, povrede prava djece ukazuju na još uvijek nedovoljan angažman društva u mnogim segmentima, istaknula je D. Žagar. Savjetnica pravobraniteljice podsjetila je na obvezu poštovanja svih propisa iz područja odgoja i obrazovanja te drugih propisa koji se odnose na zaštitu prava djeteta, imajući u vidu da je sustavom odgoja i obrazovanja obuhvaćen veliki broj djece.

Istaknuvši kako se u djelovanju institucija odgovornih za zaštitu djece uočava nedovoljna povezanost, te manjkava suradnja i koordinacija, podsjetila je da je preduvjet kvalitetne i učinkovite zaštite djece suradnja unutar odgojno-obrazovne institucije, zatim između samih odgojno-obrazovnih institucija, kao i suradnja tih institucija s drugim institucijama i tijelima iz drugih sustava.

Preventivne aktivnosti i programi u odgojno-obrazovnim institucijama imaju iznimno važnu ulogu u zaštiti i promicanju prava i interesa djece te je u živoj raspravi sudionika ukazano na poteškoće, ali i mogućnosti suradnje među institucijama imajući u vidu njihove ovlasti, kapacitete, aktivnosti i programe.

Izlaganje o postupanju u kriznim situacijama održala je savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje  Alma Rovis Brandić, primjer dobre prakse “Pedagoški putokaz – upute učiteljima/nastavnicima za rad s učenicima” predstavila je Ljiljana Rotar iz Medicinske škole Pula, a socijalna pedagoginja iz Udruge Amazonas Tena Kostanjšek predstavila je  preventivne aktivnosti kroz primjenu alata za učenje socijalnih vještina baziranih na izvođenju plesno-akrobatskih pokreta Capoeire.