Stručna rasprava “Manipulacija djecom tijekom razvoda”

Želeći upozoriti na aktualni i učestali problem u ostvarivanju prava djece, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, u suradnji s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba, organizirala je stručnu raspravu “Manipulacija djecom tijekom razvoda” 9. listopada 2008. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu.

Situacije razvoda braka ili prestanka obiteljske zajednice, za djecu su osobito teške. Ako se pritom roditelji ne uspiju dogovoriti o tome kako će ubuduće osigurati zajedničku brigu o djetetu, da bi ono zadržalo bliske odnose i s majkom i s ocem, njihova se djeca odjednom nađu usred “bojnog polja”. U tom bespoštednom “ratu” obje strane nastoje dokazati kako je drugi roditelj neprikladan za skrb o djetetu i pritom, nažalost, nerijetko manipuliraju djecom. Dijete ima pravo na kontinuirani razvoj odnosa s oba roditelja, stoga su redoviti susreti i druženje s roditeljem koji ne živi s djetetom izuzetno važni za zdrav psihofizički razvoj djeteta. Pod manipulacijom se podrazumijeva otežavanje ili onemogućavanje kvalitetnog ostvarenja tog prava, pod različitim, neutemeljenim izgovorima i utjecajima drugog roditelja, stvaranje negativne slike o drugom roditelju pa i lažno optuživanje zbog tobožnjeg zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta. Izostane li pravodobna intervencija stručnjaka, takvo ponašanje roditelja rezultira djetetovim odbijanjem susreta s drugim roditeljem te postupnim pogoršavanjem odnosa i prekidanjem kontakta. 

Prema podacima centara za socijalnu skrb, takve su manipulacije djecom vrlo česte. Uzimajući u obzir činjenicu da one razorno djeluju na dijete, pravobraniteljica je uputila preporuke Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu pravosuđa i Pravosudnoj akademiji u kojima poziva na osiguranje kadrova, edukacija i supervizija koje će omogućiti učinkovitiju zaštitu prava djece u situacijama kad roditelji manipuliraju njima.

Uvodno izlaganje “Problem manipulacije djecom tijekom razvoda iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu” održala je savjetnica pravobraniteljice Davorka Osmak Franjić, Bruna Profaca, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba govorila je o učincima razvoda na dijete u uvjetima izraženog konflikta, a ravnateljica Poliklinike dr. Gordana Buljan Flander održala je izlaganje pod naslovom “Lažne i istinite optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda», upozorivši na slučajeve lažnih optužbi sa seksualno zlostavljanje djece.

 

Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu Sandra Artuković Kunšt govorila je o ulozi suda u prevenciji i sankcioniranju manipulacije djecom, a dr. Marina Ajduković iz Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu svoje je izlaganje naslovila “Izazovi provođenja razvoda braka parova koji imaju djecu: Je li terapijsko pravosuđe moguće u Hrvatskoj?». Primjere pozitivne prakse mogućnostima obiteljskih centara u suzbijanju manipulacije djecom iznio je Franjo Šaban, psiholog iz Obiteljskog centra Sisačko-moslavačke županije.

Skup su pratili predstavnici centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, sudova i Državnog odvjetništva. U raspravi je istaknuto kako je važno osvijestiti javnost o ulozi suda pri provođenju odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti. Pritom je važno u sudskim odlukama precizirati kako je i nakon razvoda braka roditeljska skrb zajednička te osigurati susrete i druženje s drugim roditeljem, a bude li potrebno, donositi privremene mjere u sudskom postupku kojim će se osigurati ti kontakti. Također je istaknuto da djeca u sudskom postupku trebaju imati posebnog skrbnika, odvjetnika koji će osigurati kvalitetnu zaštitu prava djece. Predloženo je da se na općinskim sudovima ustroje posebni odjeli koji će se baviti obiteljsko-pravnom problematikom.

Više puta je istaknuta potreba da se u centrima za socijalnu skrb zaposli veći broj stručnjaka, te potreba za educiranjem posebnih stručnjaka za medijaciju. Medijacija je postupak usmjeren na roditelje, kojim ih se upućuje kako osigurati da potrebe djeteta budu zadovoljene i da ono i nakon razvoda održi kvalitetan kontakt s oba roditelja. Istaknuto je kako je važno sankcionirati roditelje koji manipuliraju djecom ili ne provode odluke suda o susretima s drugim roditeljem, posebno stoga što se očekuje da bi sankcije mogle potaknuti roditelje da surađuju, uključe se u obiteljsku medijaciju, a po potrebi i u terapiju ili savjetovalište kako bi promijenili svoje ponašanje. No, potrebno je i podizati kaznene prijave protiv roditelja koji se oglušuju o odluke suda, ili manipuliraju djecom što je zapravo emocionalno zlostavljanje. Preopterećenost centara za socijalnu skrb raznovrsnim poslovima ponovno je dovela do zaključka da je nužno potrebna reforma sustava socijalne skrbi, koji u dosadašnjem ustroju ne može djelotvorno funkcionirati.

Budući da je manipulacija djecom tijekom i nakon razvoda braka izuzetno složeni problem, njegovo rješavanje zahtijeva intenzivnu interdisiplinarnu i međuresornu suradnju i razmjenu. Za početak, tješnja suradnja centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara, kao i sudova, znatno bi pridonijela boljoj zaštiti prava i interesa djece, zajednički je zaključak svih sudionika rasprave.