Stručni skup o mentalnom zdravlju djece

poliklinikaU organizaciji Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu je 20. ožujka 2015. održan stručni skup “Mentalno zdravlje djece u suvremenom društvu”. Predavači su bili istaknuti stručnjaci u području zaštite mentalnog zdravlja djece iz ovih dviju ustanova.

 

Na stručnom skupu je bilo govora o uzrocima anksioznosti i depresivnosti kod djece te načinima na koje stručnjaci  mogu pomoći djetetu, obitelji i školi, o tome kakvu podršku trebaju roditelji u nošenju s roditeljskim stresom, o diferencijalnoj dijagnostici i tretmanu nemirnog, impulzivnog i razdražljivog djeteta, o podršci djeci koja su uključena u elektroničko nasilje te o sportu kao obliku terapijske podrške traumatiziranoj djeci.

Na stručni skup su pozvani specijalisti i specijalizanti dječje i adolescentne psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske i školske medicine, javnog zdravstva, liječnici drugih specijalnosti, psiholozi, socijalni pedagozi, rehabilitatori i logopedi, socijalni radnici, školski pedagozi, nastavnici i drugi stručnjaci koji neposredno rade s djecom. Na stručnom skupu su sudjelovale savjetnice pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Davorka Osmak Franjić.

Više o temama izlaganja na skupu pročitajte ovdje. (Foto: www.poliklinika-djeca.hr)