Stručni skup “Izdvajanje djece iz obitelji, priprema i izvršenje”

Stručni skup “Izdvajanje djece iz obitelji, priprema i izvršenje”

Kod savjetnika115897880Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade i SOS Dječje selo Hrvatska 28. svibnja 2013. godine organizirali su stručni skup “Izdvajanje djece iz obitelji, priprema i izvršenje”. Moderatorica okruglog stola bila je prof. dr. sc. Marina Ajduković sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Višnja Matić, psihologinja SOS Dječjeg sela Ladimirevci, jedna od uvodničara u stručnu raspravu, govorila je o Quality4Children, Standardima skrbi izvan vlastite obitelji za djecu u Europi, a psihijatar dr. Jugoslav Gojković iznio je iskustva rada s djecom u postupku smještaja izvan vlastite obitelji. Sutkinja Tijana Kokić s Općinskog građanskog suda u Zagrebu i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Božena Horvat-Alajbegović govorile su, svaka sa svog profesionalnog aspekta, o izdvajanju djece iz obitelji, načinu pripreme i izvršenja, poteškoćama s  kojima se suočavaju.

Na raspravi je istaknuta potreba poštovanja prava djece na sudjelovanje u postupcima donošenja odluka koje se na njih odnose, posebno u dijelu koji se odnosi na informiranje djeteta na primjeren način o ishodu postupka. Istaknuta je važnost održavanja kontinuiteta rada s djetetom i njegovom obitelji od strane istog socijalnog radnika u Centrima za socijalnu skrb, istaknuta je potreba za edukacijom sudaca koji rade u području skrbi o djeci i zaštiti prava djeteta.

Aktualizirano je pitanje poboljšanja kvalitete provođenja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi uz uvođenje novih mjera obiteljsko-pravne zaštite djece, kako bi dijete i njegovi roditelji dobili odgovarajuću stručnu pomoć i podršku uz prevenciju izdvajanja djeteta iz obitelji. Istaknuta je potreba intenziviranja međuresorne suradnje, izgradnje međusobnog povjerenja stručnjaka te rada na osvještavanju osobne profesionalne odgovornosti svakog pojedinog stručnjaka. Zaključci stručne rasprave objavljeni su na web stranici Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade.

Na stručnom skupu sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu, Davorka Osmak Franjić, koja je u raspravi posebno istaknula potrebu poštovanja prava djeteta na sudjelovanje koje bi se trebalo ostvarivati sukladno preporukama iz Općeg komentara br. 12. (2009) Pravo djeteta da ga se sasluša, Odbora za prava djeteta UN-a.