Stručni skup “Odgojno-obrazovno uključivanje”

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 15. do 17. listopada 2008. na Brijunima je održan državni stručni skup “Odgojno-obrazovno uključivanje”. Skup je bio namijenjen defektolozima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, posebnih ustanova te voditeljima županijskih stručnih vijeća defektologa, a u njegovom je radu sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Namjera je skupa bila predstaviti najnovija iskustva i postignuća U plenarnim predavanjima bilo je mnoštvo zanimljivih tema. Mr. Vini Rakić govorila je o kurikulumskom pristupu i učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama, prof. Robert Cimperman govorio je odgojno-obrazovnom uključivanju u odnosu na trenutno stanje ali i perspektive, prof. dr. Ljiljana Igrić predstavila je nove oblike podrške koji su preduvjet učinkovitom odgojno-obrazovnom uključivanju djece s teškoćama, dok je dr. Adinda Dulčić govorila o integraciji djece oštećena sluha i govora.

 

O asistentima u nastavi te o tome što o njihovom uključivanju misle učitelji i defektolozi-učitelji govorila je prof. dr. Zrinjka Stančić. “Bioetika, inkluzija i ekološko-holistički model psihosocijalne podrške” bila je tema prof. dr. Miroslava Prstačića, a dr. Valentina Kranželić Tavra izlagala je o sveobuhvatnim programima prevencije u školi. “Odgojno-obrazovno uključivanje u ranoj dobi – praksa temeljena na znanstvenim istraživanjima” naziv je predavanja prof. dr. Marte Ljubešić, a mr. Mara Kovačić govorila je o stručnoj potpori Centra “Goljak” u ostvarivanju odgojno-obrazovnog uključivanja djece i učenika s motoričkim poremećajima.

O uključivanju studenata s invaliditetom u sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj govorila je  prof. dr. Lelia Kiš-Glavaš, prof.dr. Mirjana Lenček govorila je o disleksiji i inkluziji na konkretnom primjeru jednog učenika s disleksijom i njegove učiteljice, a prof. Vladimira Brezak izlagala je o pozitivnom razvoju djece i mladih u školi. Prof. Vanja Marković govorila je o kompetencijama edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka u okviru odgojno-obrazovnog uključivanja, a prof. Olgica Jukić o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Gošća iz Bosne i Hercegovine prof. Anka Izetbegović izvijestila je o suradnji nevladinih organizacija s redovnim osnovnim školama na planu inkluzivnog obrazovanja u BiH.

Jednako sadržajno bogate i edukativne bile su i tematske sekcije, u kojima je bilo mogućnosti za rad u manjim skupinama, pa su neke teme obrađivane i u radionicama s malim grupama zainteresiranih stručnjaka.

Na skupu je bila postavljena izložba likovnih radova učenika s teškoćama u razvoju svih dobi, koja je prikazala postignuća učenika na području likovnog stvaralaštva.