Stručni skup za profesore geografije

Stručni skup za profesore geografije
planet“Odgoj i obrazovanje u skladu s kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece”, naziv je stručnog skupa održanog u Opatiji  od 2. do 4. travnja 2009. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Riječ je o državnom stručnom skupu namijenjenom profesorima geografije, voditeljima županijskih stručnih vijeća, mentorima i savjetnicima. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Pezo na skupu je održala izlaganje “Prava djece u odgojno obrazovnim ustanovama”.