Stručno predavanje “Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece”

Stručno predavanje “Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece”

plakat-19-11Udruga za pomoć žrtvama nasilja “SOS-telefon-Grad Rijeka” obilježio je Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece organiziranjem stručnog predavanja “Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece”. Predavanje je održano u Rijeci 18. studenoga 2008., a tom prilikom izlaganje je održala i zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. Lora Vidović.

Predavanja su bila ponajprije namijenjena djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova. O psihološkim aspektima tjelesnog kažnjavanja izlagala je ravnateljica Doma za dnevni boravak djece Tić u Rijeci Tamara Žakula Desnica, o alternativi tjelesnom kažnjavanju djece i okrutnosti prema djeci te prevenciji nasilja nad djecom govorila je prof. dr. Jasminka Zloković s Filozofskog fakulteta u Rijeci, a prof. dr. Nenad Hlača s Pravnog fakulteta u Rijeci izvijestio nazočne o obiteljsko-pravnim aspektima navedene problematike. U radu skupa sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Lora Vidović izvijestila je o radu Ureda pravobraniteljice za djecu, detaljno obrazlažući kaznenopravne i prekršajno pravne aspekte tjelesnog kažnjavanja djece. U tom kontekstu izloženo je da je u Republici Hrvatskoj tjelesno kažnjavanje zabranjeno Obiteljskim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji, dok se Kazneni zakon primjenjuje na slučajeve kada ono svojom učestalošću ili intenzitetom postaje zlostavljanje djeteta. Iznijela je definicije tjelesnog kažnjavanja te pregled navedenih propisa, iznoseći primjere prakse prekršajnih sudova, postupanja općinskog državnog odvjetništva i literature kaznenog prava, naglašavajući potrebu provođenja edukativne i preventivne kampanje kojima će se široj javnosti, ali svakako roditeljima i budućim roditeljima, djeci, učiteljima, odgojiteljima, sportskim trenerima i pedijatrima, pružiti informacije o načinima odgoja bez tjelesnog kažnjavanja, štetnim posljedicama tjelesnog kažnjavanja  za djecu te o važnosti prijavljivanja takvog ponašanja. Pritom je naglašena važnost stručnjaka – policajaca, državnih odvjetnika i sudaca, socijalnih radnika, od kojih se očekuje da budu osviješteni za najbolji interes djeteta u dosljednoj primjeni zakonskih normi.

Predsjednik Udruge SOS-telefon-Grad Rijeka dr. Siniša Švast predstavio je projekt “NE tjelesnom kažnjavanju”, koji uključuje izradu i distribuciju plakata i brošura u sve odgojno-obrazovne ustanove u Primorsko-goranskoj županiji, izradu internet stranica posvećenih ukidanju tjelesnog kažnjavanja djece, stručna predavanja i razne oblike podrške žrtvama nasilja. Internetske stranice obrađuju psihološki, pedagoški i pravni aspekt materije uz navođenje konkretnih savjeta roditeljima kako izbjeći tjelesno kažnjavanje. Stranice su objavljene na adresi: http://tkd.sos-telefon.hr.

Po uzoru na dobru praksu inozemnih linija pomoći, SOS telefon – Grad Rijeka pokrenuo je pilot projekt pružanja pomoći žrtvama nasilja putem SMS-a. Iskustvo u pružanju pomoći putem elektroničke pošte pokazalo je da je taj način komunikacije primjereniji mlađoj populaciji, ali i odraslim gluhonijemim osobama. Usluga SMS pomoći može se dobiti na broju 091 211 8881.