Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u Maloj kući dječjih prava

U okviru suradnje s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozvana je da kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju studijskih vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo, u zimskom semestru akademske godine 2022./2023., u trajanju od 10 sati.

Vježbe sa 30 studenata 3. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu provedene su u Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobranitelja za djecu 3. studenoga i 24. studenoga 2022. godine. U pripremi i provedbi vježbi sudjelovala je savjetnica Nina Ćurčić.

Tema je bila postupanje državnog odvjetnika, priprema i izrada optužnice te upoznavanje s radom institucije Pravobranitelja za djecu.