Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u Maloj kući dječjih prava

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović, dipl. soc. radnica, održala je 29. studenoga 2017. u Maloj kući dječjih prava predavanje studentima četvrte godine Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  Studijskog centra socijalnog rada. Predavanje pod naslovom “Ostvarivanje prava djece u sustavu alternativne skrbi za djecu u Hrvatskoj” održano je u okviru kolegija Alternativna skrb za djecu.

Osim o pravima djece u sustavu alternativne skrbi, studenti su upoznati s ulogom i djelovanjem institucije Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske te sadržajem UN-ove Konvencije o pravima djeteta.