Studenti socijalnog rada posjetili Ured pravobraniteljice

U Maloj kući dječjih prava u Uredu pravobraniteljice za djecu, 2. studenoga 2022. gostovale su studentice pete godine studija socijalnog rada, sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posjet je organiziran u okviru kolegija “Odabrana područja socijalnog rada – socijalni rad s obitelji” koji vodi prof. dr. sc. Maja Laklija. Tom je prilikom savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović studentima održala predavanje o dječjim pravima i ulozi pravobranitelja za djecu.

Upoznala ih je s radom Ureda pravobraniteljice za djecu, Konvencijom o pravima djeteta, a posebno s konvencijskim načelom zaštite najboljeg interesa djeteta. Također su upoznati s načinom postupanja Ureda pravobraniteljice za djecu u povodu pritužbi na kršenje prava djeteta na život uz roditelje i roditeljsku skrb.