Studenti Učiteljskog fakulteta u Splitu posjetili Ured pravobraniteljice

Studenti Učiteljskog fakulteta u Splitu posjetili Ured pravobraniteljice

Splitski ured pravobraniteljice za djecu posjetili su 29. i 30. listopada 2018. studenti Učiteljskog fakulteta u Splitu. Posjet je organiziran za studente prve i treće godine studija u okviru kolegija Pravo u svakodnevnici.

Tom prigodom savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić predstavila je budućim učiteljima ovlasti i rad pravobraniteljice za djecu, Konvenciju o pravima djeteta te druge međunarodne i nacionalne propise koji uređuju područje zaštite prava djece, s naglaskom na područje obrazovanja.

Studenti su se upoznali i s najčešćim povredama prava djece u području odgoja i obrazovanja kao i s obvezama i mogućnostima učitelja u zaštiti dječjih prava te mogućim oblicima suradnje Ureda pravobraniteljice za djecu i odgojno-obrazovnih ustanova.