Studenti Učiteljskog fakulteta u Splitu posjetili Ured pravobraniteljice

Studenti Učiteljskog fakulteta u Splitu posjetili Ured pravobraniteljice

jednakostU okviru kolegija Pravo u svakodnevnici studenti petog semestra Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Splitu posjetili su 21. listopada 2015. Ured pravobraniteljice za djecu. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić, koja je ujedno i vanjski suradnik na kolegiju Pravo u svakodnevnici, upoznala je studente s ovlastima i radom pravobraniteljice za djecu. Studenti su detaljnije upoznati s Konvencijom o pravima djeteta te važnim međunarodnim i nacionalnim propisima koji se odnose na zaštitu prava djece s naglaskom na područje odgoja i obrazovanja.
Razgovaralo se i o najčešćim povredama prava djece, posebice u području odgoja i obrazovanja te o ulozi učitelja u zaštiti i promicanju prava djece.