Studija o socijalnoj uključenosti romske djece – RECI

Studija o socijalnoj uključenosti romske djece – RECI

manjine 1Pučko otvoreno učilište “Korak po korak”, Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo (OSF), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i UNICEF organizirali su dvodnevne Nacionalne konzultacije o preliminarnim rezultatima studije o socijalnoj i obrazovnoj uključenosti djece romske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj/Roma Early Childhood Inclusion (studija RECI). Nacionalne konzultacije održane su 16. i 17. prosinca 2013. godine u Varaždinu. Na konzultacijama su sudjelovali predstavnici romskih zajednica, škola, vrtića, zdravstvenih ustanova, centara socijalne skrbi, lokalne i nacionalne vlasti, Ureda pravobraniteljice za djecu, međunarodnih organizacija, medija i organizacija civilnoga društva. Na konzultacijama je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.

 

Studiju RECI u Hrvatskoj provodi Institut Ivo Pilar u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak, uz podršku OSF-a i UNICEF-a. Osim u Hrvatskoj, ova je studija do sada provedena u Češkoj, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj i Srbiji. Istraživači iz Instituta Ivo Pilar proveli su dubinsko istraživanje o situaciji i položaju romske djece i obitelji u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na pet lokacija (Kozari putevi – Zagreb, Capraška Poljana – Sisak, Parag – Nedelišće, Darda i Vodnjan) putem upitnika, intervjua i fokus grupa. Ukupno je provedeno 135 upitnika, 35 dubinskih intervjua s romskim roditeljima te 35 intervjua s romskom djecom. Istraživačka područja odnosila su se na širu zajednicu (vrtiće, škole, centre za socijalnu skrb, lokalnu vlast, romske organizacije civilnoga društva), romske obitelji i romsku djecu. Istraživanje dječjeg mišljenja o vrtiću i školi pokazalo je da romska djeca imaju vrlo pozitivna iskustva s pohađanjem vrtića, što povezuju s dobrim odgojiteljicama, vrtićem kao mjestom s puno igračaka te mjestom zabave i igre. Pozitivna iskustva prema školi romska djeca povezuju sa školom kao ugodnim i sigurnim mjestom na kojem stječu nove vještine i znanja te uče važne životne lekcije. Također školu povezuju sa stjecanjem novih prijatelja. No, romska djeca uz školu vežu i negativna iskustva koja su povezana s izloženošću diskriminaciji od strane odgojno-obrazovnih djelatnika i vršnjaka. Romska djeca zastrašujućim procjenjuju putovanje do škole (zbog teškoća s osiguranjem adekvatnog prijevoza), ne osjećaju se dobro kada nemaju knjige ili školski pribor te ih vrlo žalosti što ne mogu sudjelovati na zajedničkim izvanškolskim aktivnostima (poput izleta, odlaska u kino, posjeta ustanovama i slično).

Cilj je ovih konzultacija bio dati priliku svim sudionicima da, radeći u manjim grupama, daju komentare, preporuke i prijedloge zaključaka koji će biti dio završnog izvješća spomenutog projekta.