Suradnja s Dječjim vrtićem More u Rijeci

Suradnja s Dječjim vrtićem More u Rijeci

Riječki ured pravobraniteljice za djecu 24. lipnja 2021. posjetile su odgojiteljice Dječjeg vrtića More u Rijeci Irena Vitaz i Mirjam Kukuljan radi dogovora o nastavku suradnje, posebno u području zaštite sigurnosti djece u prometu. Ove su odgojiteljice ujedno i županijske koordinatorice za prometnu preventivu na razini predškolskog odgoja za područje Primorsko-goranske županije, a i članice su zagrebačke udruge “Sigurna cesta – prometna preventiva mladih”.

Odgajateljice su istaknule kako DV More ostvaruje dobru suradnju s Domom mladih u Rijeci u provedbi projekta “Promet u predškoli”, što je drugi takav projekt u RH koji je dobio verifikaciju od Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali je pandemija, nažalost, znatno otežala  odvijanje preventivnih  aktivnosti u sklopu tog projekta.

Navele su i kako smatraju da bi odgajatelji na učiteljskim fakultetima trebali dobivati i sadržaje prometne preventive (koji su nekad bili uključeni u njihovu izobrazbu) kako bi bili spremni za rad s djecom i u tom segmentu. Također ističu kako bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje trebali potaknuti ravnatelje dječjih vrtića i odgojitelje na permanentno usavršavanje o toj temi.