Suradnja s udrugom Roditelji u akciji – RODA

Suradnja s udrugom Roditelji u akciji – RODA

Ured pravobraniteljice za djecu već niz godina surađuje s udrugom Roditelji u akciji (RODA) na više tema i projekata. Radi praćenja i koordiniranja aktivnosti, na inicijativu Ureda pravobraniteljice, 4. prosinca 2020. održan je zoom sastanak predstavnica udruge RODA i Ureda pravobraniteljice. Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar sastale su se s predstavnicama udruge Ivanom Zanze, Mirnom Ćaćić, Mandicom Petričević i Italinom Benčević. Tema razgovora bila su aktualna pitanja i aktivnosti u području zaštite djece u prometu te zaštiti prava i interesa djece čiji su roditelji u zatvoru.

Udruga je izvijestila o sudjelovanju u projektu Take a brake! (ZakOČI), usmjerenom poboljšanju položaja djeteta kao pješaka u prometu, koji se provodi od 2019. u gradovima  Bale, Koprivnica, Zaprešić i Zagreb, u partnerstvu s inozemnom organizacijom CareCross for Health and EnvironmentSveučilištem Sjever i drugim partnerima.

 

Cilj je projekta, učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, roditelje, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja, ostvarili inovativnu edukaciju za djecu, roditelje, i nastavnike, te proveli kampanju kojom će usmjeriti pažnju vozača na pješake u prometu.

Projektom se želi poboljšati dobrobit i sigurnost djece, povećati njihove tjelesne aktivnosti a ujedno i smanjiti njihovu izloženost riziku tijekom pješačenja ili bicikliranja te kreirati prometni okoliš koji je prijateljski za djecu pješake.

Predstavnice ureda naglasile su važnost zaštite djece biciklista, pri čemu su istaknuti problemi izostanka kulture nošenja kacige kod vozača bicikla, teškoće u provođenju obuke za vožnju bicikla u školama koja nije osigurana u svim školama,  spomenut je problem vožnje e-romobila koji je aktualan u cijeloj Europi.

U području prava djece čiji su roditelji u zatvoru raspravljalo se o utjecaju pandemije COVID na ostvarivanje kontakata zatvorenika-roditelja s djecom.  U zatvorima se provode video posjeti, tj. video pozivi koji su se pokazali dobrim rješenjem u vrijeme zabrane osobnih posjeta Problem je to što nema dovoljno termina, to jest opreme, da bi svi koji žele redovito ostvarivali videokontakte, a istaknuto je da Lepoglava i Glina prednjače po broju poziva. Pandemija je utjecala na aktivnosti udruga u zatvorima, no udruga RODA uspješno je ostvarila planirane aktivnosti s djelatnicima zatvora.