Suradnja s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku

Suradnja s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku

Na poziv Ureda Unicef-a za Hrvatsku pravobraniteljica za djecu  Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je na konzultativnom radnom sastanku, održanom online 3. prosinca 2020., na kojem je predstavljena UNICEF-ova strategija za zaštitu djece za razdoblje od 2021. do 2030. Voditeljica odjela za zaštitu djece Ureda Martina Tomić Latinac predstavila je svrhu strategije kao strateškog okvira za rad Ureda Unicef-a za Hrvatsku do 2030., te viziju, prioritete i ciljeve u zaštiti prava djece.

Kao tematski prioriteti strategije istaknuti su: mentalno zdravlje i psiho socijalna dobrobit djece, nasilje nad djecom, rodno uvjetovano nasilje, pristup pravdi, prevencija razdvajanja obitelji, kršenje prava djece u ratnim sukobima i drugo.

Nakon predstavljanja strategije uslijedila je rasprava svih sudionika koji su se osvrnuli na prikazane elemente strategije, te ujedno predstavili mogućnosti svojega sudjelovanja, odnosno suradnje s UNICEF-om u realizaciji ciljeva strategije za zaštitu djece.

Pravobraniteljica je u raspravi istaknula važnost nastavka suradnje i očuvanja kontinuiteta u odnosima njezinog Ureda i Ureda Unicef-a za Hrvatsku radi ostvarivanja ciljeva strategije.

Govorila je o tome kako se ova dva ureda u pogledu ciljeva velikim dijelom preklapaju u radu te je istaknula da je postavljanje teme mentalnog zdravlja kao prioriteta u radu UNICEF-a iznimno važno, budući da će ta tema zasigurno biti u fokusu i u dužem razdoblju nakon zdravstvene krize. Također je naglasila kako je u pristupu svim navedenim temama važan integrativan i cjeloviti pristup jer su sve teme na određeni način povezane.

Detaljnije je govorila o tematskom dijelu strategije koji se odnosi pristup djece pravdi te daljnjim mogućnostima unapređivanja položaja djece unutar pravosudnoga sustava. Navela je kako smatra važnim uključivanje Pravosudne akademije u provođenju obveznih i kontinuiranih edukacija za suce koji u postupcima dolaze u kontakt s djecom. Naglasila je i da je važno napokon ostvariti reformu pravosuđa kroz osnivanje obiteljskih sudova. Sve dok se to ne učini, nećemo moći  na odgovarajući način osigurati zaštitu prava djece u pravosudnom postupku, odnosno sve ono što propisuju i međunarodni dokumenti o pravosuđu prilagođenom djeci, zaključila je.