Susret Dječjih foruma sa zastupnicima Hrvatskoga sabora

Djecji forumi u HrvU Hrvatskom je saboru 4. srpnja 2017. održana 12. tematska sjednica Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima. Djeca su pred saborskim zastupnicima izlagala o različitim temama važnim za život djece, a sjednicu je vodila predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Nada Turina Đurić, koja je istaknula osobitu važnost ovih susreta djece sa zastupnicima.
Dječja izlaganja imala su i zanimljive i intrigantne naslove poput: Jesu li odrasli uvijek djeci dobar primjer?; Dijete i sigurnost; Slobodne aktivnosti djece danas; Škola kakvu želimo; Sudjelovanje u izradi Strategije o dječjoj participaciji u EU; “Ne dvoji nego smeće odvoji!”; Skrivanje različitosti; Pravo na zdravu prehranu. Iznesena dječja perspektiva privukla je pažnju svih prisutnih, a preostaje nada da će ih pokrenuti i na djelovanje u skladu s iznesenim dječjim potrebama.

Zastupnica u Hrvatskom saboru Vesna Bedeković pozdravila je prisutne uime predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića. Dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske Sanja Škorić tom je prilikom zahvalila na organizaciji susreta te podsjetila kako je Dječji forum u organizaciji Saveza DND Hrvatske nastao kao projekt putem kojeg djeca uče o svojim pravima, a koji se provodi u Hrvatskoj od 1992. godine. Susretu je osobno nazočio i pokretač prvih Dječjih foruma Emil Paravina, bili su tu saborski zastupnici, predstavnici pojedinih ministarstava, državnih agencija, Ureda pravobraniteljice za djecu i drugih institucija i tijela, zatim UNICEF-a, Udruge gradova, koordinacije udruga za djecu te ostali predstavnici organizacija civilnoga društva.

Djeci su se obratili saborski zastupnici Goran Aleksić, Davor Vlaović, Marija Puh i Željko Turk. Posebno ih je pozdravila pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, izrazivši zadovoljstvo time što su djeca iz Dječjih foruma prethodnoga dana bila i njezini gosti u Maloj kući dječjih prava. Iznimno vrijednim ocijenila je uložene napore djece i njihovih voditelja u ovaj oblik učenja djece o UN-ovoj Konvenciji o pravima djece – ljudskim pravima djece koja se bezuvjetno moraju poštovati – te je izrazila nadu da će se ta prekrasna tradicija uspješno nastaviti i ubuduće.
Zaključujući skup predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Nada Turina Đurić rekla je kako će poruke i zaključci djece s tematske sjednice Hrvatskoga sabora biti upućene svim saborskim zastupnicima.