Susret s eksperticom za dječja prava Nevenom Vučković Šahović

Susret s eksperticom za dječja prava Nevenom Vučković Šahović

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika susrele su se 7. prosinca 2018. s prof. dr. sc. Nevenom Vučković Šahović profesoricom međunarodnog prava i ljudskih prava s ekspertizom u području prava djece, iz Beograda, koja predaje na više sveučilišta u Europi. Od 2003. do 2009. godine bila je članica i opća izvjestiteljica Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda, od 2014. sudjeluje u radu Fonda Ujedinjenih naroda za suvremene oblike ropstva, a od 2008. u radu Odbora za dodjelu dječje nagrade za mir.

Profesorica Vuković Šahović u više je navrata surađivala s pravobraniteljicama za djecu u Hrvatskoj pa je tako 2008. bila jedna od inozemnih evaluatorica petogodišneg rada Ureda, održala je pozvana predavanje na konferencijama Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE u organizaciji Pravobranitelja za djecu RH te je bila konzultant i dragocjeni izvor informacija za sudjelovanje Pravobranitelja za djecu u procesu izvještavanja o stanju prava djece u Hrvatskoj pred Odborom za prava djeteta.

Susret s pravobraniteljicom H. Pirnat Dragičević i njezinom zamjenicom M. Gabelicom Šupljikom bio je još jedna prilika za razgovor i razmjenu mišljenja o različitim izazovima u zaštiti prava djece u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Isti dan je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu profesorica Vučković Šahović održala predavanje o suvremenim izazovima u zaštiti prava djece za sadašnje i bivše studente specijalističkog studija prava djece. Predavanju su prisustvovale zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica pravobraniteljice Ana Albrecht.