Svečana prisega polaznika 43. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju

Svečana prisega polaznika 43. temeljnog tečaja za pravosudnu policiju

U organizaciji Centra za izobrazbu službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave RH, u prostoru Zatvora u Zagrebu održana je 6. srpnja 2023. svečana prisega polaznika 43. temeljnog tečaja za 20 službenike odjela osiguranja iz kaznionica u Lepoglavi i Glini, te zatvora u Bjelovaru, Puli-Pola, Gospiću, Splitu i Zagrebu.

Svečanoj prisezi je nazočila Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu koja je i na ovom tečaju sudjelovala te je u travnju ove godine na predavanju i radionici za polaznike koji su prisegnuli na svečanosti, govorila o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za ovu skupinu djece te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina. Izlagala je i o potrebi osviještenosti o potrebama djece kod pravosudnih policajaca,  o tome kako oni mogu zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima  iz različitih sustava biti podrška djeci zatvorenika što, prema nizu studija ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje brinu o djetetu, same zatvorenike, zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.