Svjetski dan prevencije suicida

Svjetski dan prevencije suicida

tesaU povodu Svjetskog dana prevencije suicida, 10. rujna 2009., Odjel za školstvo Matice hrvatske i Psihološki centar TESA u Zagrebu su organizirali predavanje “Patnja mladih”, namijenjeno nastavnicima, odgojiteljima i stručnim suradnicima koji rade s mladima. Skup je pratila i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

U uvodnom izlaganju Jadranka Orehovec iz Psihološkog centra TESA objasnila je suicid kao mentalnu patnju i kao pokušaj bijega od situacije koja se pojedincu čini nepodnošljivom, a okidači za takav čin mogu biti doživljaj neuspjeha i izoliranosti, obiteljski problemi, zlouporaba droga i drugo. Tanja Dejanović-Šagadin naglasila je da pritom nije riječ o želji za smrću već o želji za prekidom patnje, a upozorila je i na razorne posljedice bullyinga, naročito ako ga okolina, koja bi mogla pružiti podršku žrtvi , ne prepoznaje i ne reagira.

Goranka Lugomer Armano govorila je o Savjetovalištu za mlade i promicanju mentalnog zdravlja mladih posebice u razvojnim krizama i problemima kroz detabuiziranje psihološke pomoći i osvještavanje njezinog smisla za kvalitetan život. U izlaganju “Projekt prevencije i praćenja suicida mladih” naglasila je važnost razlikovanja primarne, sekundarne i tercijarne prevencije kao i problem evidentiranja pojave i prikupljanja relevantnih i egzaktnih podataka koji bi ukazivali na stvarno stanje.
Ana Pleša je izlagala o ulozi savjetovatelja i specifičnosti odnosa i procesa unutar savjetovanja kao i o Projektu edukacije volontera.

Predavači su pozvali na senzibiliziranje javnosti i rad s djecom i mladima na prevenciji, kako bi se smanjilo broj samoubojstava i pokušaja samoubojstava.