Tematski sastanak CRONSEE-a održan u Osijeku

Tematski sastanak CRONSEE-a održan u Osijeku

CRONSEE mala

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić okupila je 28. listopada 2015. u Osijeku, u prostoru Odvjetničkog zbora Osijek, predstavnike pravobranitelja za djecu iz zemalja Jugoistočne Europe na tematskom sastanku regionalne mreže CRONSEE (Children’s Rights Ombudpersons’ Network in South and Eastern Europe). Na sastanku su bili predstavnici pravobraniteljskih institucija Albanije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Crne Gore, Kosova, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine, kao i predstavnici organizacije Save the Children International, koja podupire rad regionalne mreže CRONSEE od njezina osnutka.

Uz pravobraniteljicu Milas Klarić, sudionike skupa na početku je pozdravio predsjednik Odvjetničkog zbora Osijek Dubravko Marjanović.
Središnja tema sastanka bio je Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta i nove mogućnosti zaštite prava djeteta koje on donosi. Taj međunarodni dokument omogućuje djetetu podnošenje pritužbi zbog povrede ljudskih prava Odboru UN-a za prava djeteta u slučaju kada su njegova prava povrijeđena, a institucije unutar njegove države ih nisu na odgovarajući način zaštitile.

MarjanovicRiječ je o međunarodnom mehanizmu koji unapređuje pristup djece pravosuđu, ali koji je ponajprije oblik pritiska na države da usklade svoje zakonodavstvo i praksu sa zahtjevima Konvencije o pravima djeteta, objasnila je u uvodnom izlaganju dr. sc. Paula Poretti s Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.
Hrvatska je ovaj protokol potpisala, ali ga još nije ratificirala. Savjetnica pravobraniteljice za djecu RH Danijela Žagar izvijestila je o aktivnostima Ureda pravobraniteljice u vezi s protokolom. Zatim su predstavnici CRONSEE-a u raspravi razmijenili svoja iskustva u ovom području te su se suglasili da će nastaviti poticati vlade svojih zemalja da potpišu, odnosno ratificiraju Treći fakultativni protokol te da ga primjenjuju u skladu s najboljim interesom djeteta.

skup2
– Uz promociju ovog međunarodnog mehanizma, izuzetno je važno da nastavimo jačati nacionalne pravne mehanizme za zaštitu prava djece unutar svake države – istaknula je pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.
Na sastanku je bilo riječi i o aktualnoj izbjegličkoj krizi te aktivnostima i iskustvima pravobraniteljskih institucija u vezi s time, kao i o djelovanju organizacije Save the Children International koja je posebno aktivna u području zaštite prava djece u migracijama, o čemu je govorila Aida Ivković.

skup 1
Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, koja je prethodnog dana posjetila prihvatni centar za izbjeglice kod Opatovca i razgovarala s predstavnicima MUP-a, Hrvatskog Crvenog križa i UNICEF-a, tom je prilikom iznijela svoja zapažanja o uvjetima i zaštiti djece izbjeglica u tom golemom šatorskom naselju.
Sudionici sastanka suglasili su se da su djeca najranjivija i najugroženija skupina u izbjegličkoj krizi te istaknuli kako sve države suočene s ovim velikim problemom trebaju uložiti najveće moguće napore upravo u zaštiti djece.
Sudionicima sastanka u Osijeku predstavljena je i platforma za stručnjake koji rade s djecom Child protection Hub, kao mreža za uzajamnu potporu stručnjaka, koja omogućuje pristup najrazličitijim stručnim sadržajima o djeci, dječjim pravima, istraživanjima, webinarima, literaturi, studijama slučajeva i drugim vrijednim izvorima o djeci. Ovim sadržajima može se pristupiti na stranici childhub.org.
Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske ovogodišnja je koordinatorica rada Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe). Riječ je o mreži nezavisnih institucija za zaštitu prava djece na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koja je osnovana 2006. u svrhu suradnje i osnaživanja pravobraniteljstava za djecu u zemljama Jugoistočne Europe te promicanja i razmjene dobre prakse među njima. Danas ova regionalna mreža ima 14 članica i čine je predstavnici pravobranitelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Cipra, Grčke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine.