Treća obljetnica Ureda pravobraniteljice u Splitu

Treća obljetnica Ureda pravobraniteljice u Splitu
obljetnica.vst.videovezaUred pravobraniteljice za djecu u Splitu u ovome tjednu obilježava svoju treću godišnjicu postojanja. Podsjećamo, pravobraniteljica za djecu otvorila je 2. ožujka 2007. godine svoj regionalni ured za područje četiri dalmatinske županije – Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačku, Zadarsku i Šibensko kninsku – kako bi  bila još bliža i dostupnija djeci u toj regiji.

Odluka o osnivanju regionalnih ureda u Splitu, Osijeku i Rijeci donesena je na tragu preporuke Odbora za prava djeteta UN-a Republici Hrvatskoj, u kojoj piše da “država članica nastavi jačati političku, ljudsku i financijsku potporu Uredu pravobranitelja za djecu, posebno na lokalnoj razini, izvan glavnog grada države članice”.

Ured u Splitu, kao i uredi u Osijeku i Rijeci, približili su pravobraniteljicu djeci u tim krajevima Hrvatske, olakšali  komunikaciju između stranaka i djelatnika Ureda, pridonijeli učinkovitosti u procesu rješavanja pojedinačnih slučajeva, približili Ured djeci i građanima, a sve s ciljem promicanja i zaštite prava i najboljih interesa djece, kako to nalaže Konvencija o pravima djeteta.

Kao i do sada, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezine savjetnice Ana Pezo i Branka Reić Kukoč  obilježit će treću obljetnicu otvaranja Ureda u Splitu zajedno s  djecom.

Tako će se u utorak, 2.ožujka 2010., u splitskom uredu održati prvi sastanak s djecom-savjetnicima pravobraniteljice za djecu iz dalmatinske regije, koji će biti dio pravobraniteljičine dječje savjetničke mreže. Članice ove savjetničke mreže su učenice Tina Parčina, Pia Baban, Željka Galić, Gabrijela Marin i Sara Gudelj. Putem videoveze s njima će razgovarati i pravobraniteljica Mila Jelavić iz Zagreba. Djeca-savjetnici pravobraniteljice bit će aktivni članovi Mreže mladih savjetnika Europske mreže pravobranitelja za djecu.

Sljedećih dana u posjet Uredu pravobraniteljice za djecu doći će djeca iz Dječjeg doma Maestral, a savjetnice Ana Pezo i Branka Reić Kukoč inamjeravaju posjetiti djecu na dječjem onkološkom odjelu u KBC Firule i provesti jedan dan s djecom u Dječjem domu Miljenko i Dobrila u Kaštelima. Jedna od aktivnosti obilježavanja otvaranja Ureda je i sudjelovanje pravobraniteljice za djecu Mile Jelavić  na okruglom stolu koji se održava 9. ožujka 2010., u sklopu akcije “Brinemo li se dovoljno”, čiji je cilj potaknuti osnivanje ustanove za zaštitu i unapređivanje mentalnog zdravlja djece u dalmatinskoj regiji.