Treći protokol uz Konvenciju o pravima djeteta – vodič za djecu

Treći protokol uz Konvenciju o pravima djeteta – vodič za djecu

slikaRaisingUnderstanding OCPC singlepage96pxTreći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure), koji se odnosi na postupak podnošenja pritužbe UN-ovom Odboru za prava djeteta nastoji se približiti djeci prilagođenim promidžbenim materijalom. Tako je na engleskom objavljena djeci prilagođena verzija vodiča za razumijevanje ovoga protokola i načina na koji on povećava mogućnosti za zaštitu prava djeteta, pod naslovom Raising Understanding among Children and Young People on the OPCP.

Riječ je o publikaciji koja je nastala u konzultaciji s djecom iz različitih dijelova svijeta te predstavlja promidžbeni alat za pomoć djeci i mladima u podizanju svijesti i promociji zaštite dječjih prava. Vijest i detalji o ovoj aktivnosti dostupni su na stranicama Posebne izaslanice Glavnog tajnika UN-a za pitanja nasilja nad djecom Marte Santos Pais http://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2013-09-19_898  i http://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2013-09-19_897.

Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta do danas su potpisale 43 države a ratificiralo ga je osam država te se nadamo da će i Republika Hrvatska čim skorije potpisati i ratificirati ovaj Protokol i time omogućiti efikasnu implementaciju Konvencije o pravima djeteta, odnosno podnošenje pritužbi Odboru za prava djeteta UN-a.

Na našim stranicama objavljujemo brošuru Raising Understanding among Children and Young People on the OPCP i letak SPEAK UP FOR YOUR RIGHTS – OP3 CRC – vodič za djecu, mlade i organizacije za djecu, koji je izradila međunarodna koalicijaza treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta Ratify OP3 CRC – International Coalition for the OPCRC on a Communications Procedure.