Treći sastanak Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Strategiju za prava djece 2016. – 2021.

Treći  sastanak  Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Strategiju za prava djece 2016. – 2021.

Strasbourg2015U Strasbourgu je u organizaciji Vijeća Europe 19. i 22. listopada 2015. održan treći, ujedno i završni sastanak Odbora stručnjaka za Strategiju Vijeća Europe za prava djece 2016-2021. u čijem radu su, između predstavnika 47 država članica VE sudjelovale pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić i njezina zamjenica mr. sc. Maja Gabelica Šupljika kao izabrane članice vijeća i stručnjakinje za dječja prava.

Osnovna tema sastanka bila je dovršavanje Strategije za prava djece 2016. – 2021. i rad na njezinom trećem nacrtu nakon više konzultacija putem interneta u pripremi izvješća o implementaciji Strategije VE o pravima djeteta 2012. – 2015., razmatranju kako Vijeće Europe može pomoći u ovom području te dostavi konkretnih prijedloga pravobraniteljice za djecu.
U nacrtu Strategije su identificirani:
• Osnovni izazovi vezani uz dječja prava u godinama koje dolaze
• Prioritetna područja i aktivnosti za suočavanje s ovim izazovima
• Načini distribuiranja Strategije, te transverzalno i održivo partnerstvo i efikasna komunikacija.

Strategija će se temeljiti na četiri načela Konvencije o pravima djeteta te će sadržavati pet prioritetnih područja:
1. Jednake mogućnosti za svu djecu
2. Participacija sve djece
3. Život bez nasilja za svu djecu
4. Pristup pravosuđu za svu djecu
5. Dječja prava u digitalnom okruženju
Ovaj strateški dokument bit će predstavljen u travnju 2016. u Sofiji, nakon što ga prihvati Vijeće ministara Vijeća Europe. U raspravi je naglašena važnost periodičnog evaluiranja strategije, kako bi ju se moglo prilagođavati u skladu s aktualnim potrebama i revidirati nakon tri godine njezina provođenja.
Pravobraniteljica je u srpnju 2015. Sekretarijatu Odbora stručnjaka za Strategiju Vijeća Europe za prava djece 2016. – 2021. dostavila svoje prijedloge na drugi nacrt Stretegije. Sekretarijat je prihvatio njezin prijedlog da se popis mjesta i područja na kojima djeca trebaju biti sigurna i zaštićena proširi dodavanjem sporta i slobodnog vremena. Na samom sastanku smo inzistirali i argumentirali važnost uključivanja djece čiji su roditelji u zatvoru u dio strategije koji se odnosi na izazove vezane uz dječja prava, posebice u poglavlju Nejednakost i isključenost, zbog procjene međunarodne mreže Children of prisoners Europe da je u Europi gotovo milijun takve djece. Očekujemo da će i zaštita prava djece čiji su roditelji u zatvoru biti dio konačne verzije Strategije.
Na sastanku je predstavljena novopostavljena stranica Vijeća Europe o dječjim pravima http://www.coe.int/en/web/children. Osim toga, zemlje članice su pozvane na obilježavanje 18. studenoga kao Europskog dana zaštite djece od seksualnog iskorištavanje i zlostavljanja te je predstavljen film End child sex abuse http://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.
Budući da je jedna od točaka dnevnog reda sastanka bila: Dječja prava u kontekstu aktualne izbjegličke krize, prije sastanka konzultirali smo se o toj temi s predstavnicama UNICEF-a, UNHCR-a i s pučkom pravobraniteljicom.