Tribina “Pravna zaštita žrtava obiteljskog nasilja”

Tribina “Pravna zaštita žrtava obiteljskog nasilja”

nasilje zrtvaU povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji udruge Centar za participaciju žena u društvenom životu iz Rijeke, u Rijeci je 18. rujna 2014. održana tribina “Pravna zaštita žrtava obiteljskog nasilja”. Tribina je ostvarena u partnerstvu s Caritasovim domom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja Rijeka i Europska udruga studenata prava ELSA Rijeka.

Nakon pozdravne riječi predsjednice Centra za participaciju žena Antonije Pintar, uvodno izlaganje održala je odvjetnica iz Zagreba Ines Bojić, koja je predstavila problem nasilja u praksi Europskog suda za ljudska prava u kontekstu nekoliko presuda i aktualnih slučajeva protiv Republike Hrvatske, s prikazom okolnosti slučajeva i utvrđenih propusta nadležnih tijela, s osvrtom na pitanje susreta i druženja u kontekstu obiteljskoga nasilja.

Potom je časna sestra Suzana Samardžić, voditeljica Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskoga nasilja, predstavila dvadesetogodišnje djelovanje te ustanove u radu sa žrtvama nasilja u obitelji. Profesor dr. sc. Nenad Hlača s Pravnog fakulteta u Rijeci ukazao je na nesavršenost sustava pravne zaštite i potrebu dugoročnih aktivnosti kako bi se on poboljšao, a predstavnik studentske udruge ELSA Rijeka istaknuo je potrebu prikazivanja i pozitivnih brojki i uspješnih projekata i modela, naročito iz drugih država, kao i mogućnosti njihove primjene u Hrvatskoj.

Tribina je okupila brojne predstavnike nadležnih institucija, udruga i odvjetnika na županijskoj i lokalnoj razini te studenata Pravnog fakulteta u Rijeci, a iz Ureda pravobraniteljice za djecu na skupu je bila savjetnica Danijela Žagar.