U Hrvatskom saboru održan skup o zaštiti osobnih podataka djece

U Hrvatskom saboru održan skup o zaštiti osobnih podataka djece

U sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) organizirala je stručno-edukativni skup “Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece”, u suradnji sa saborskim Odborom za obitelj, mlade i sport, Ravnateljstvom policije i pravobraniteljicom za djecu. Skup je održan 31. siječnja 2018. u Hrvatskome saboru i okupio je veliki broj zainteresiranih. Aktualnost teme na kreativan su način podcrtala djeca iz Društva Naša djeca Pleternica svojim poticajnim igrokazom pod naslovom “Od danas idemo u živo” koji je izveden nakon izlaganja.

Dodatni cilj skupa bilo je i upoznavanje javnosti s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja se počinje primjenjivati od 25. svibnja 2018. u svim zemljama članicama Europske unije. Na početku skupa okupljene su pozdravili ravnatelj AZOP-a Anto Rajkovača, predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković i pomoćnica ministrice obrazovanja Lidija Kralj. Skup je vodila potpredsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Marija Puh, a uvodna izlaganja održali su pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, Tomislav Ferić iz Ravnateljstva policije i Marija Pušić iz AZOP-a.

U izlaganju pod naslovom “Pravo djeteta na privatnost i zaštitu osobnih podataka – iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu” pravobraniteljica je predstavila najčešće povrede prava na privatnost djece koje su prijavljene njezinom Uredu. Riječ je o snimanju djece bez suglasnosti roditelja, objavi podataka djece na mrežnim stranicama sportskih klubova, neovlaštenoj objavi podataka i fotografija djece u medijima bez pristanka roditelja, ponekad i u sklopu političkih izbornih kampanja, te o objavi sudskih presuda na e-oglasnoj ploči suda za kaznena djela na štetu djece s otkrivenim podacima djece. Navela je i preporuke za zaštitu djece te istaknula važnost razvijanja svijesti i educiranja javnosti i stručnjaka o važnosti i načinima zaštite osobnih podataka, djece kako bi se prevenirale povrede prava na privatnost.

Predstavnica AZOP-a Marija Pušić istaknula je da Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR-u donosi niz pravila i novosti vezanih upravo uz zaštitu djece i mladih, a suradnja institucija ključna je za edukaciju i prevenciju svih vrsta povreda prava na privatnost djece i mladih. Najveća opasnost krije se u korištenju interneta zbog čega je važno djecu naučiti koja su njihova prava i dužnosti u cilju zaštite od iskorištavanja od strane trećih osoba.